(Persbericht) Na 15 jaar het bestuur van de Stichting Wielerronde Rozenburg te hebben gevormd en de Rozenburgse Wielerronde te hebben uitgebouwd van een rondje door het dorp naar een volledig dagprogramma met wielrennen, handbiken, braderie, kermis, dweilfestival en een aansprekend avondprogramma,heeft het bestuur unaniem besloten om onze activiteiten per 31 december 2010 te beëindigen en onze bestuursfunctie neer te leggen.

Door onder andere aanscherping van wet- en regelgeving door overheden werd de laatste jaren steeds meer verantwoording neergelegd bij de organisatie, waardoor wij ons afvroegen of je, als vrijwilliger, die verantwoording nog langer wil en kan dragen.

Ook de voor ons zo essentiële samenwerking met de politie en gemeente is in de laatste jaren steeds moeilijker geworden. Het verkrijgen van de juiste vergunningen, subsidies en het maken van afspraken kostte ons ieder jaar meer tijd en vooral veel energie.

Bijzonder trots zijn wij dan ook op de grote groep vrijwilligers die ons tot op de dag van vandaag hebben ondersteund, ondanks de hierboven genoemde verzwaring. Echter deze groep wordt hierdoor steeds moeilijker te vormen en te motiveren.

Wij danken alle ondernemers die ons de afgelopen jaren hebben gesteund, een ieder die ons een warm hart toedroeg, de deelnemers aan onze koersen en het publiek dat ieder jaar in grote getale de Rozenburgse Wielerronde bezocht.

Voor meer informatie, kunt u zich melden via [email protected] rozenburg.nl. Wij nemen vervolgens contact met u op.