Het zou 'volslagen onjuist' en
'onverstandig' zijn de onderhandelingen met Turkije over
toetreding tot de Europese Unie nu volledig stop te zetten. Dit
zegt VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes in een videogesprek op de
website van VNO-NCW. Wientjes is het niet eens met
parlementariërs die ervoor pleiten de gesprekken af te breken.
'Turkije heeft de blik gericht naar het westen en ontwikkelt zich
geleidelijk tot een echte democratie; het zou jammer zijn als dit
land nu met de rug naar Europa zou gaan staan. Dat zou zeer
negatieve economische en politieke gevolgen hebben', aldus
Wientjes.

De VNO-NCW-voorzitter steunt het plan van
de Europese Commissie om de onderhandelingen over enkele hete
hangijzers voorlopig uit te stellen, maar wel door te praten over
andere zaken. 'Ik begrijp dat mensen zich zorgen over de
ontwikkelingen in Turkije. Het is waar dat Turkije bepaalde
afspraken niet is nagekomen, maar dat geldt voor beide kanten.
Turkije is een ongelooflijk belangrijk land; het zou goed zijn als
Turkije op termijn bij Europa gaat horen.' Volgens Wientjes is
Turkije politiek én economisch belangrijk. 'Het is een
groot, snel groeiend land, met veel economische dynamiek. Bovendien
is het een stabiele staat in een onrustig gebied. Een haven van
veiligheid in het Midden-Oosten is voor Europa van het
allergrootste belang.'

Het toenemende verzet in Europa tegen een
Turkse toetreding verklaart Wientjes uit een toenemende angst voor
het onbekende 'Ik noem dat xenofobie. Maar juist vanuit die angst
zou je verder moeten onderhandelen, want stabiliteit in Turkije is
goed voor het land zelf, goed voor Europa en goed voor het
Midden-Oosten.'

Wientjes wijst erop dat de gesprekken nog
zeker tien jaar zullen duren. 'Het is belangrijk met Turkije in
gesprek te blijven. 'Die lange weg van tien jaar geeft voldoende
gelegenheid om zwakke aspecten van de Turkse democratie aan te
passen aan het Europese niveau. Ook voor mij staat vast dat Turkije
uiteindelijk het Europese niveau van democratie en wet- en
regelgeving moet overnemen.'

bron:VNO-NCW