De Amsterdamse predikant Wies Houweling is
teruggetreden als lid van het Centraal Comité van de
Wereldraad van Kerken. Dat maakte de Protestantse Kerk in Nederland
(PKN) vrijdagavond bekend. ''Ik maak met mijn vertrek duidelijk
dat de oecumene in de PKN in een crisis zit'', zegt Houweling
zondag in het IKON-radioprogramma De Andere Wereld.

In het programma zegt de predikant te vaak
gebruikt te zijn als 'een soort vlag'. ''Als Houweling aanwezig
is, dan doen wij aan oecumene, zo redeneerde men.''

''Nee, de oecumene is niet dood binnen
de PKN, maar wel ernstig ziek. Zo ziek dat als ik langer zou
blijven, ik ook ziek zou zijn geworden'', aldus Houweling. Ruim
acht jaar lang vertegenwoordigde ze de PKN in het algemeen bestuur
van de Wereldraad. In februari vorig jaar werd ze tijdens de
Assemblee van de oecumenische organisatie nog herkozen voor een
nieuwe termijn van acht jaar.

Naar binnen gekeerd

Houweling: ''De oecumene ligt me na aan
het hart. In deze tijd is het heel erg belangrijk dat er een
wereldwijde blik is op hoe wij christenen zijn in de wereld, in
plaats van de blik op Nederland hoe we hier kerk zijn. De PKN is
nog steeds heel erg naar binnen gekeerd.''

De kerk laat haar functie als intermediair
tussen de Wereldraad en de plaatselijke kerken versloffen, zegt
Houweling. "Dat is een enorm gemiste kans. Over bijvoorbeeld het
Agape-proces, de inspanningen van de Wereldraad en haar lidkerken
om te zoeken naar vormen van economie die de mens en de natuur
centraal stellen, stelt de kerk er op het hoofdkantoor in Utrecht
heel erg mee bezig zijn. Ik ben echter ook gemeentepredikant - in
de plaatselijke kerk merk ik er weinig van.''

Controversiële onderwerpen verzanden
vaak, aldus Houweling. ''Als ik er iets van zei, zeiden ze dat ze
heel druk bezig waren, of dat ik maar op de website moest
kijken.''

Vertrouwen

Volgens Houweling had de PKN uiteindelijk
geen vertrouwen meer in haar. De kerk wilde haar adviezen niet
opvolgen, waardoor er voor Houweling een onwerkbare situatie
ontstond.

Als laatste incident noemt de predikant
het vertrek van de PKN-hulporganisatie Kerkinactie uit United
Civilians for Peace (UCP). Die organisatie zou te veel de kant van
de Palestijnen kiezen. ''Ik moest in de krant lezen dat
Kerkinactie daar uit was gestapt'', zegt Houweling. ''Tijdens
vergaderingen van de Wereldraad heb ik veel contact met mensen van
de Middle East Council of Churches. Als je dan opeens hoort dat je
kerk uit UCP is gestapt, sta ik tegenover mijn buitenlandse
gesprekspartners met mijn mond vol tanden.''

''Voor de Wereldraad is het
Midden-Oosten een van de grote projecten voor de toekomst. Als
Kerkinactie dan uit UCP stapt en zegt dat ze in eigen huis een
andere richting op wil, vrees ik het ergste. Ik heb het gevoel dat
hierbij de onopgeefbare band met Israël heel veel vertroebelt,
als het gaat om het maken van analyses over het
Midden-Oosten.''

Kennisachterstand

In een reactie zegt de algemeen secretaris
van de PKN, dr. Bas Plaisier, voor de IKON-microfoon het opstappen
van Houweling te betreuren. ''We hadden geen afscheid van haar
willen nemen, maar wij moeten ons neerleggen bij haar
keuze.''

Dat oecumenische initiatieven vanuit
PKN-hoofdkantoor niet gestimuleerd zouden worden op lokaal niveau,
is volgens Plaisier onjuist. ''Dan is dominee Houweling niet op
de hoogte van de zaken die naar elke gemeente gestuurd worden en
heeft ze een bepaalde kennisachterstand.''

Plaisier ontkent dat er geen vertrouwen
meer in haar was. Wel erkent hij dat de oecumene in een crisis
verkeert. Daarbij wijst hij op een rapport van het moderamen
(dagelijks bestuur) van de kerk, dat hierover binnenkort
verschijnt.

Over het opstappen van Kerkinactie uit UCP
zegt Plaisier: ''Ik heb haar zelf ook gezegd dat het handiger was
geweest als medewerkers van Kerkinactie haar vooraf geraadpleegd
hadden.''

Bron: IKON