'Analfabetisme is niet alleen een sociaal probleem, maar ook een economisch probleem', aldus minister Wijn (EZ). Uit een onderzoek blijkt dat laaggeletterdheid Nederland jaarlijks 537 miljoen euro kost. 'Als Nederland zich wil presenteren als kenniseconomie, moet het percentage laaggeletterden drastisch worden teruggebracht.'

Minister Wijn zei dit bij de presentatie van het rapport 'Stil vermogen, een onderzoek naar de maatschappelijke kosten van laaggeletterdheid'. Het rapport is opgesteld in opdracht van de Stichting Lezen & Schrijven.

Laaggeletterden
11% van de Nederlandse bevolking is laaggeletterd. Deze mensen hebben grote moeite met lezen en schrijven, waardoor zij moeilijkheden ondervinden in het dagelijks functioneren of in werksituaties.

Uit het rapport blijkt dat zij vaker een misdrijf begaan, minder verdienen, vaker een uitkering hebben en ongezonder zijn.

Aanvalsplan
Wijn noemde het Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2006-2010 als een van de initiatieven van de overheid om analfabetisme te bestrijden. Dit plan moet ook lees- en schrijfproblemen voorkomen. Hierbij worden ook werkgevers en gemeenten betrokken.

Bron:EZ