Per 1 januari 2006 vervalt de mogelijkheid om lijfrentepolissen te gebruiken voor een zogenoemde overbruggingslijfrente. Dat is een tijdelijke lijfrente die voorafgaat aan de pensioendatum. Alleen lijfrentepolissen die và³à³r 1 januari 2006 zijn gesloten, kunnen nog worden gebruikt  voor een overbruggingslijfrente. Voorwaarde is dan wel dat deze mogelijkheid uitdrukkelijk in de polis was opgenomen. Dit is bij veel polissen niet het geval. 

Om te voorkomen dat deze naar schatting honderdduizenden polissen moeten worden aangepast, heeft staatssecretaris Wijn van Financiën besloten dat lijfrentepolissen die và³à³r 1 januari 2006 zijn gesloten, zonder aanpassing kunnen worden gebruikt voor overbruggingslijfrenten. Deze maatregel wordt de komende maanden uitgewerkt. Hiermee wordt onnodige druk op het bedrijfsleven voorkomen.   

bron:MinFin