Op advies van de leiding van de DKDB (Dienst Koninklijke en
Diplomatieke Beveiliging) heeft de Voorzitter van de Tweede Kamer een
wijziging aangebracht in de zaalindeling in de plenaire vergaderzaal.

Deze wijziging houdt in dat de heer Wilders vanaf heden de plaats
inneemt van mevrouw Eijsink (PvdA). De heer Lazrak neemt de plaats in
van de heer Wilders.

Bron: Tweede Kamer der Staten Generaal