Rowan Williams, hoofd van de Anglicaanse
Kerk en aartsbisschop van Canterbury, wijdde zaterdag de eerste
vrouw in de geschiedenis van de kathedraal van Canterbury tot
aartsdiaken. Het gaat om de 53-jarige Sheila Watson. Zij verklaarde
haar wijding te beschouwen als een voorrecht.

De wijding kwam er enkele maanden na de
eerste stappen van de Anglicaanse Kerk om vrouwen tot bisschop te
wijden. In juli 2006 sprak de Anglicaanse synode zich uit voor de
idee van vrouwelijke bisschoppen.

Sinds 1994 zijn er al ongeveer 2.000
vrouwelijke priesters in het Verenigd Koninkrijk. De Anglicaanse
Kerk telt zo'n 77 miljoen gelovigen in de wereld.

Bron: RKK