Op basis van de huidige verwachting van de
ontwikkeling van de energieprijzen blijkt dat windenergie binnen
afzienbare tijd concurrerend wordt met energie uit aardgas. Dit
komt omdat de kosten van windenergie dalen, terwijl die van eindige
fossiele energiebronnen stijgen. De Nederlandse Wind Energie
Associatie NWEA dringt er bij de overheid op aan deze conclusies te
vertalen in een krachtig beleid om de groei van windenergie in
Nederland te bevorderen.

Windenergie kan in Nederland worden
opgewekt en is vrij van broeikasgas, twee factoren die van belang
zijn voor de leveringszekerheid en het verduurzamen van de
elektriciteitsvoorziening. Omdat de productie van elektriciteit met
behulp van

windenergie niet afhankelijk is van lange
en onzekere research kan deze optie per direct worden benut. Door
een bestendig en standvastig overheidsbeleid kan Nederland in 2020
in ruim 16% van de nationale elektriciteitsbehoefte voorzien door
middel van windenergie. De 8000 MW productievermogen, die hiervoor
nodig is, 4000 MW op land en 4000 MW op zee, vormt slechts de
ondergrens van het winbare potentieel aan windenergie, in het
bijzonder op de Noordzee.

NWEA heeft een voorstel uitgewerkt voor
een verbeterde MEP regeling. Dit voorstel is doorgerekend door KEMA
en Ecofys met gebruikmaking van de modellen en scenario's van het
Ministerie van Economische Zaken. Hieruit blijkt dat bij toepassing
van deze verbeterde MEP regeling de overheidsbijdrage per kWh in de
komende periode sterk afneemt. Na 2014 is voor nieuwe windparken op
land en na 2020 ook voor nieuwe windparken op zee geen
overheidsbijdrage meer nodig. De totale overheidsbijdrage aan nieuw
te bouwen windparken vergt in de komende 15 jaar een bedrag van
maximaal Euro 2,4 miljard, voornamelijk voor windparken op zee.
Indien de energieprijzen sterker stijgen dan thans wordt verwacht,
wordt de overheidsbijdrage aan windenergie lager.

Uit diverse buitenlandse studies blijkt
dat een toenemend aandeel windenergie in de elektriciteitsproductie
leidt tot lagere prijzen. Daarom is windenergie volgens NWEA een
uitstekende investering om de energievoorziening in Nederland op
korte termijn schoner, betrouwbaarder en goedkoper te maken.
Daarnaast biedt de reeds ingezette ontwikkeling van windenergie op
de Noordzee Nederland een unieke mogelijkheid om haar
vooraanstaande internationale positie op het gebied van offshore
technologie te versterken.

bron:NWEA