Donderdagmiddag werd het bedrijventerrein
Boekelermeer getroffen door een windhoos. Het dak van een bedrijf
aan de Ivoorstraat werd losgerukt. Metalen dakplaten en platen
isolatiemateriaal lagen over een groot gebied verspreid op
straat.

Naast schade aan een aantal gebouwen bleek
ook dat ruim twintig auto’s door rondvliegende dakplaten
waren beschadigd. Voorzover bekend deden zich geen persoonlijke
ongelukken voor.

bron:Politie Noord Holland Noord