Onderzoek van de Arbeidsinspectie in 733
winkels in risicogebieden wijst uit dat bijna de helft te weinig
doet tegen agressie en geweld. In vergelijking met bijvoorbeeld het
openbaar vervoer en sociale diensten blijft de winkelsector achter.
Van een steekproef van 250 winkelmedewerkers heeft twee derde te
maken gehad met agressieve of gewelddadige klanten. Binnen de
branche zijn genoeg instrumenten en maatregelen ontwikkeld om dit
probleem aan te pakken. Winkeliers moeten deze veel vaker
toepassen.

De Arbeidsinspectie heeft vooral controles
uitgevoerd in gebieden waar het risico op agressie en geweld
relatief groot is. Desondanks ontbreken maatregelen vaak. In
verreweg de meeste winkels waren werknemers slecht op de hoogte wat
te doen bij incidenten en waren ze niet getraind in het omgaan met
lastige klanten. De inspecteurs traden verder op als de inrichting
van de winkel onoverzichtelijk was of er grote sommen geld in de
kassa voor het grijpen lagen. Verder waren personeelsuitgangen niet
altijd goed verlicht of konden insluipers zo binnenlopen, omdat de
achterdeur bij warm weer wijd open stond. Bij alarmoproepen moeten
werknemers soms bij nacht en ontij in hun eentje de winkel in. In
totaal hebben de inspecteurs zo’n 350 keer
verbeteringsmaatregelen afgedwongen.

Initiatieven van winkeliersverenigingen,
politie en gemeenten om overlast en criminaliteit aan te pakken
blijken succesvol. Volgens de Arbeidsinspectie moeten winkeliers
zich beter realiseren dat eenvoudige maatregelen al kunnen helpen
om incidenten met agressie en geweld te voorkomen. De inspectie zal
de brancheorganisaties aansporen om meer werk te maken van de
invoering van maatregelen door hun leden. Als dit onvoldoende
oplevert, gaat de Arbeidsinspectie opnieuw controleren.

bron:SZW