Bij beschikking van de rechtbank Groningen d.d. 21 oktober jl. is het faillissement
uitgesproken van alle Kral Superphoto en Foto Objectief vestigingen in Nederland. Mrs
H.J. de Groot en P. Lettinga van Dorhout Advocaten uit Groningen zijn aangesteld als
curatoren. De KRAL keten heeft 100 filialen door heel Nederland. De 475 werknemers is ontslag aangezegd. Op VRIJDAG 4 NOVEMBER van 10.00 tot 15.00 uur gaan alle KRAL en FOTO OBJECTIEF vestigingen nog à©à©n keer open voor het afhalen van fotomateriaal en reparaties.

Algemene informatie
Alle klanten geregistreerd via www.kralklanten.nl ontvangen voor 4 november a.s. een
bericht over de gang van zaken per e-mail. Betalingen kunnen alleen contant plaatsvinden omdat PIN-apparaten mogelijk niet functioneren. Ook zal er in de winkels geen geld teruggegeven worden (bijvoorbeeld i.v.m. garantiepaspoorten of geld-terug acties op afgesloten mobiele telefoonabonnementen). Klanten die zich i.v.m. deze acties registreren op www.kralklanten.nl krijgen nader bericht. Er zal verder geen uitverkoop plaatsvinden.

Fotowerk
Niet al het fotowerk zal uitgeleverd kunnen worden! Ongeveer 10% bevindt zich nog bij een ontwikkelcentrale in België. Als bij het bezoek aan de winkel blijkt dat fotowerk
niet binnen is, zullen de gegevens van de klant door het winkelpersoneel opgenomen
worden. De klanten krijgen dan nader bericht over de uitlevering van het fotowerk.

Reparatiewerk
Ook het reparatiewerk kan niet volledig uitgeleverd worden! Ongeveer 20% bevindt zich nog bij diverse reparateurs, o.a. in het buitenland. Voor reparaties die niet voor 4 november a.s. in de winkel liggen zullen de klanten zoveel mogelijk telefonisch benaderd worden. Mocht bij het bezoek aan een vestiging blijken dat de reparatie niet binnen is, dan zullen de gegevens van de klant door het winkelpersoneel opgenomen worden. De klanten krijgen dan nader bericht over de uitlevering van het reparatiewerk. Het kan voorkomen dat zaken ongerepareerd worden uitgeleverd.

bron:Fotoketen Kral