Maandag 7 mei is de eerste Hersenbokaal
uitgereikt aan de eigenaar van C1000, Rijper Discount te Amsterdam.
De eigenaar nam iemand met een beperking in dienst en biedt
stageplekken aan jongeren van twee scholen voor voortgezet speciaal
onderwijs.

Met dit nieuwe initiatief wil de
Hersenstichting organisaties voor het voetlicht brengen die mensen
met een hersenaandoening op de arbeidsmarkt laten participeren. 28
organisaties zijn door hun werknemer aangemeld. De presentatie van
de uitreiking is in handen van Hersenstichting-ambassadrice Paula
Udondek.

De winnaar van de Hersenbokaal is, naar het oordeel van de
Hersenstichting, die werkgever die zich het meeste heeft
ingespannen om een werknemer met een hersenaandoening in staat te
stellen een werkend leven te leiden. De winnaar ontvangt, naast de
Hersenbokaal zelf, een geldbedrag van 10.000 euro. De winnende
organisatie moet dat bedrag gebruiken om ook andere mensen met een
hersenaandoening de kans te bieden een werkend leven te leiden.

Quirijn Leutscher (23) mist het corpus
callosum oftewel de hersenbalk, de verbinding tussen de beide
hersenhelften. Daardoor heeft hij een beperking in zijn spraak- en
taalontwikkeling en mist hij de fijne motoriek. Dat heeft de heer
Rijper van C1000, Rijper Discount, niet belet Quirijn in vaste
dienst te nemen. Omdat dit wederzijds goed bevalt, is de heer
Rijper begonnen met het bieden van stagefaciliteiten aan jongeren
van twee scholen voor voortgezet speciaal onderwijs. Vervolgens is
aan nog drie jongeren met een beperking een vast contract
aangeboden.

Uit het juryrapport:

'De jury vindt dat, met het aanbieden van
een vast, voltijds dienstverband aan Quirijn en met de andere
initiatieven die de C1000 op structurele basis heeft ontplooid,
deze onderneming onomstotelijk haar betrokkenheid toont [...]. De
jury benadrukt dat het vooral voor jongeren met een
hersenaandoening doorgaans erg lastig is een betaalde functie te
vinden, vanwege het gebrek aan werkervaring. Daarnaast laat deze
C1000 zien dat het goed mogelijk is binnen de organisatie
werknemersbetrokkenheid te creëren en vooroordelen ten aanzien
van arbeidsgehandicapten uit de weg te ruimen. Quirijn vervult een
volwaardige rol binnen de organisatie en wordt door zijn collega's
ondersteund en gewaardeerd, getuige zijn verkiezing tot werknemer
van de maand april. Deze C1000 bewijst

dat er veel mogelijk is als het gaat om
het opleiden en in dienst hebben van jongeren met een beperking. De
jury vindt daarmee dat de heer Rijper en zijn werknemers een
belangrijke voorbeeldfunctie vervullen binnen de
detailhandel.'

bron:Hersenstichting