Het project 'Veilig Ondernemen en recreëren Center Parcs De Kempervennen' uit Westerhoven is de winnaar van de VeiligOndernemenprijs 2005. Vertegenwoordigers van het project ontvingen uit handen van minister van Justitie Donner en VNO-NCW voorzitter Schraven een glazen kunstwerk en een bedrag van 20.000 euro. Dit gebeurde vanochtend tijdens het Congres Veilig Ondernemen in Den Haag. 

Tweejaarlijkse prijs 
De VeiligOndernemenprijs is ingesteld door het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing en is dit jaar voor het eerst uitgereikt. De tweejaarlijkse prijs is bedoeld voor een project uit het bedrijfsleven, dat zich richt op het voorkomen van criminaliteit. Om voor de prijs in aanmerking te komen moet het project voldoen aan zes criteria: 
1.      Het project richt zich op het voorkomen van criminaliteit waar het bedrijfsleven slachtoffer van is. 
2.      Het project is effectief gebleken. 
3.      Het project is elders toepasbaar. 
4.      De leefbaarheid van de (woon)omgeving is door de genomen maatregelen niet aangetast. 
5.      Het project is grotendeels privaat gefinancierd. 
6.      Er is sprake van publiek-private samenwerking. 
 
De jury van de VeiligOndernemenprijs 2005, die wordt gevormd door de leden van de Stuurgroep van het Actieplan Veilig Ondernemen, ontving acht projecten. De jury was eensluidend in haar oordeel om de VeiligOndernemenprijs 2005 toe te kennen aan het project van Center Parcs De Kempervennen. Het project voldoet aan alle criteria, aldus de jury. 
 
Center Parcs De Kempervennen 
De Kempervennen is met zijn 650 cottages, diverse horeca gelegenheden, winkels en recreatie voorzieningen te vergelijken met een dorp. Dit dorp kent bij een volledige bezetting ongeveer 3500 gasten en 850 medewerkers.  
Het op een hoger plan brengen van de eigen veiligheidsaspecten en verbetering van de samenwerking met externe partners in veiligheid was het doel van het bekroonde project dat medio 2002 van start ging. Dit gebeurde door het schrijven van een beveiligingsplan voor iedere afdeling en locatie op de Kempervennen. Daaruit is een plan van aanpak voor het gehele park ontstaan en uitgevoerd. Naast deze interne aanpak heeft de Kempervennen een platform opgericht waaraan diverse veiligheidspartners deelnemen, zoals politie, brandweer, huisartsen, ambulance-zorg, brandweer en aangrenzende gemeentes. Het is met name deze samenwerking waar de jury van onder de indruk was. 
Het project heeft op veel plaatsen het beoogde resultaat opgeleverd. Intern zijn dalingen van criminaliteit en incidenten geconstateerd en extern zijn de contacten met veiligheidspartners geïntensiveerd. 
 
bron:MinJus