De winnaars van de landelijke monumentenprijs zijn vandaag bekend gemaakt. In de categorie grootschalig monument gaat de 'Bouwfonds Award voor Vitale Monumenten' naar het Utrechtse Louis Hartlooper Complex. De Stads- en Commerciewerf, die onderdeel uitmaakt van Museumhaven Zeeland te Zierikzee, is de winnaar in de categorie kleinschalig monument. De prijzen van 10.000 euro zijn aan deze monumenten toegekend, omdat ze na een restauratie een nieuwe bestemming hebben gekregen en hierdoor toegankelijker zijn geworden voor het publiek. 

De prijswinnaars zijn vandaag bekend gemaakt op de Nederlandse Restauratiebeurs in Den Bosch. Het is het tweede jaar dat de Bouwfonds Award voor Vitale Monumenten wordt uitgereikt. Met deze jaarlijkse waardering voor het 'vitale monument' wil Bouwfonds de toegankelijkheid van monumenten in Nederland verhogen. Bart Bleker, jurylid en lid van de Raad van bestuur van Bouwfonds is zeer te spreken over het niveau van de deelnemers aan de prijsvraag. Bleker: 'We hebben dit jaar wederom de keuze gehad uit kwalitatief hoogwaardige inzenders. Bij de twee winnaars geldt dat niet alleen de monumenten zelf vitaler zijn geworden, maar ook de omgeving waarin deze gevestigd zijn.' 
 
In totaal zijn er 71 aanmeldingen geweest voor de prijs. De Bouwfonds Award is uitgereikt door Fons Asselbergs, voormalig directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en voorzitter van de jury.  
 
Winnaar categorie grootschalig: Louis Hartlooper Complex in Utrecht  
Het Louis Hartlooper Complex in Utrecht dateert uit 1928. Het is door architect Planjer destijds ontworpen als politiebureau. Het is een van de weinige gebouwen in Utrecht, dat qua bouwstijl refereert aan de Amsterdamse school. Het gebouw stond sinds 1999 leeg. De ingrijpende renovatie en uitbreiding van het pand hebben de cultuurhistorische waarde van het monument versterkt. Centrale ruimtes in het bestaande pand zijn in originele staat gerestaureerd. Men exploiteert filmvertoningen, er is horecagelegenheid en er worden debatten, cursussen en lezingen georganiseerd. 
 
Onderstaand een aantal zinsneden uit het juryrapport: 
'Het is een zeer boeiende en vitaliserende herbestemming van een opmerkelijk pand in de Utrechtse binnenstad. Het pand heeft een markant exterieur met bijzondere details. Opvallend is ook de integratie van nieuwbouw bij de oorspronkelijke binnenplaats. Deze nieuwbouw is met respect voor het oorspronkelijke monument toegevoegd. Dankzij de nieuwe functie van filmzalen, horeca en een cultureel centrum is het complex voor een breed publiek toegankelijk geworden. Het gebouw heeft zijn gesloten uitstraling op juiste wijze weten om te zetten in openheid.' 
 
Overige genomineerden in deze categorie: 
Het voormalige Machinepompgebouw in Amsterdam en het Kamerlingh Onnes Gebouw te Leiden. 
 
Winnaar categorie kleinschalig: De Stads- en Commerciewerf in Zierikzee  
De Stads- en Commerciewerf in Zierikzee bestaat uit voormalige houtloodsen waar nu authentieke schepen worden gerestaureerd. Hierdoor blijft de cultuurhistorische waarde van het pand en de schepen gehandhaafd. De werf is dagelijks toegankelijk voor zowel individuele bezoekers als groepen. Het heeft ook een museale functie. Tevens worden er onder leiding van een scheepstimmerman samen met vrijwilligers schepen gerestaureerd. 
 
Onderstaand een aantal zinsneden uit het juryrapport: 
'We zijn erg te spreken over de wijze waarop de oude houtloodsen een nieuwe functie hebben gekregen, die goed aansluit bij de omgeving en historie van het gebouw. De buitenkant is mooi gerestaureerd. De binnenkant is sober en elementair, maar robuust ingericht. Hierdoor kan de nieuwe functie van het restaureren van authentieke schepen goed worden uitgeoefend. Tevens is het gebouw toegankelijk geworden door er een museum te vestigen en door rondleidingen te organiseren. Hierdoor krijgt de beslotenheid van het gebouw een open karakter.' 
 
Overige genomineerden in deze categorie 
Logement de Gaaper te Amersfoort en het Pompgebouw in Den Helder. 
 
Over de jury 
In de jury zitten de heer Fons Asselbergs (Juryvoorzitter Bouwfonds Award voor Vitale Monumenten 2005 en voormalig directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg), de heer Bart Bleker (lid van de Raad van Bestuur van Bouwfonds), de heer Emil van Brederode (directeur van de Stichting Nationaal Contact Monumenten en voorzitter van de Stichting Open Monumentendag), mevrouw Tracy Metz (publiciste en auteur van onder andere het boek Pret en De Nieuwe kaart van Nederland) en de heer Pi de Bruijn (architect en voorzitter van Vereniging Hendrick de Keijser). 

bron:Lensink van Berkel