Minister Winsemius (VROM) heeft vandaag
aanvullende woningbouwafspraken gemaakt met de provincie Zeeland
voor de steden Goes en Terneuzen (Stedennetwerk Zeeland). De
provincie Zeeland gaat in die steden voor 2010 1670 woningen bouwen
die het woningtekort in Zeeland kunnen terugbrengen. Voor deze
woningen ontvangt de provincie van het ministerie van VROM een
bijdrage van bijna 2,5 miljoen euro.

Het gaat hierbij om een prestatiegerichte
subsidie. Jaarlijks ontvangt de provincie Zeeland voor het aantal
woningen dat ze dat jaar wil gaan bouwen een voorschot van 65
procent. Pas bij het gereedkomen van de afgesproken jaarlijkse
woningaantallen volgt de rest van het budget. Als er niet voldoende
woningen worden bijgebouwd, dan kan dit gevolgen hebben voor de
VROM-bijdrage in de jaren daarna. Het ministerie van VROM zal ieder
jaar de woningproductie monitoren om mogelijke belemmeringen tijdig
in beeld te krijgen.

De Provincie Zeeland kan extra geld
krijgen als meer dan 15% van de woningen in de steden Goes en
Terneuzen wordt gebouwd door particuliere opdrachtgevers. De premie
bedraagt in dat geval 1600 euro per woning.

De 1670 woningen in deze stedelijke regio
worden voor een groot deel gebouwd in de nieuw te ontwikkelen wijk
Waterstad. Vier partijen, Corporatie RWS, de gemeente Goes
,Proper-Stok en van Garderen & Dekker vormen voor de
gebiedsontwikkeling, een PPS.

Daarin werken publieke en private
organisaties aan de ontwikkeling van het gebied. De
projectontwikkelaars en de woningcorporatie zullen de
woningbouwplannen ontwikkelen en realiseren.

Om het woningtekort terug te brengen tot
1,5 procent in 2010 moeten in Nederland de komende jaren circa
445.000 woningen worden gebouwd. Om dit aantal te bereiken maakte
de minister van VROM al eerder afspraken met 18 van de 20
stedelijke regio's, waaronder de Provincie Zeeland voor de
stedelijke regio Middelburg - Vlissingen.

bron:VROM