Univà© Verzekeringen heeft in 2004 haar resultaat opnieuw sterk
verbeterd. De verzekeraar behaalde een winst van à¢?¬ 151 miljoen voor
belastingen. Dit is een stijging van 89% ten opzichte van 2003 (à¢?¬ 80
miljoen). De Univà©-leden profiteren van deze resultaatsverbetering door
gelijkblijvende of verlaagde premies en de introductie van nieuwe,
goedkope verzekeringen.

Het bruto premie-inkomen steeg met 3% tot à¢?¬ 1,54 miljard (2003: à¢?¬ 1,49 miljard). De omzet via www.unive.nl
is in 2004 zelfs meer dan verdubbeld. Het totaal aan uitkeringen en
schade daalde juist met 3% tot à¢?¬ 1,19 miljard. (2003: à¢?¬ 1,23 miljard).
Ook het aantal polissen groeide in 2004. Zo steeg de omvang van de
schadeportefeuille met 6,9%. Het aantal zorgverzekerden is bij de
overgang van 2003-2004 gestabiliseerd. De afgelopen maanden is de
zorgportefeuille per saldo met 33.000 verzekerden gegroeid, vooral
dankzij de introductie van de goedkope particuliere verzekering Uniek
en de op een na goedkoopste ziekenfondsverzekering.

Alle risicodragers en de Univà©-Onderlingen hebben bijgedragen aan deze resultaatsverbetering.
De
belangrijkste redenen voor dit goede resultaat zijn volgens Univà©: de
gezonde groei van de premieomzet, de gunstige ontwikkeling van de
schadelast en het structureel lagere kostenniveau dankzij de in 2004
afgeronde reorganisatie. Verder heeft de overgang van
levensverzekeringen naar REAAL een eenmalige bate opgeleverd.

De
voorzitter van de Raad van Bestuur Edwin Velzel is zeer tevreden over
het resultaat. "We zijn opnieuw dichter bij ons doel gekomen om al onze
producten in de top 3 qua prijs/prestatie aan te bieden. Zodoende
profiteren onze leden direct van deze gunstige resultaten. Veel van
onze schadeproducten hebben in 2004 deze gewenste positie al bereikt.
Bovendien geeft dit goede resultaat ons de mogelijkheid vrijwel alle
schadeverzekeringen in 2005 nog aantrekkelijker te maken doordat we de
premies niet verhogen. Sterker nog, de doorlopende reisverzekering en
de personenautoverzekering (in diverse situaties) worden in prijs
verlaagd.

Ook onze zorgverzekerden hebben al
geprofiteerd via de introductie van een nieuwe goedkope particuliere
zorgverzekering Uniek en de laagste premie onder de grote ziekenfondsen
in 2005. Ook de door ons aangeboden producten van REAAL bevinden zich
in de top 3 qua prijs/prestatie. Van het goede resultaat van de
Univà©-Onderlingen (à¢?¬ 36 miljoen voor belasting) verwachten we dat circa
à¢?¬ 10 miljoen dit jaar wordt terugbetaald aan hun inboedel- en
opstalverzekerden. Hierover beslissen de afzonderlijke
ledenraadsvergaderingen dit voorjaar. Bovendien hebben we in 2004 à¢?¬
16,8 miljoen aan premiekorting terugbetaald aan onze verzekerden."

Univà©
Verzekeringen verwacht na jaren van reorganisatie (2003) en financieel
oogsten (2004) in 2005 commercieel te gaan oogsten. Edwin Velzel: "Nu
veel producten in de top 3 qua prijs/prestatie zitten, willen we de
markt veroveren. De aanpak verschilt per product. Zo proberen we met
schadeverzekeringen een groei van 10% te realiseren door in nieuwe
gebieden de portefeuille te vergroten en het aantal royementen te
verlagen. Onze zorgverzekeringen hebben we de afgelopen maanden
aantrekkelijker gemaakt, waardoor ook hier met meer
marketinginspanningen nog groei te realiseren is. Verder staat de
invoering van het basisstelsel ook voor ons centraal in 2005. We zijn
goed op weg met de voorbereidingen en verwachten dat onze organisatie
op tijd klaar is met de voorbereidingen, mits de overheid haar
deadlines ook op tijd nakomt. De toekomst op zorggebied trekt dus nog
een wissel op Univà©. Verder zie ik de toekomst van ons internetkanaal
zonnig in: in 2005 denken we onze omzet opnieuw bijna te kunnen
verdubbelen. Op korte termijn verwacht ik dat 40% van onze nieuwe
productie via www.unive.nl wordt afgesloten. Het gaat weer goed met Univà© en daar plukken onze leden de vruchten van."

bron:Unive verzekeringen