Staatssecretaris Wijn (Financiën) stelt voor dat ondernemers die inkomstenbelasting betalen, 9% van hun inkomen mogen vrijstellen. Daarnaast wil Wijn de vennootschapsbelasting verlagen van 29,6% naar 25%. Dit staat in het wetsvoorstel 'Werken aan winst'.Het kabinet wil hiermee de lasten van het midden- en kleinbedrijf (MKB) en het grootbedrijf in gelijke mate verlichten. Het voorstel moet ook het vestigingsklimaat verbeteren.

De MKB-winstvrijstelling van 9% betekent dat ondernemers over hun winst maximaal 47,3% inkomstenbelasting betalen. Nu is dat 52%.
Verder stelt Wijn onder meer voor om:
-de vennootschapsbelasting te verlagen van 29,6% naar 25%;
-het mkb-tarief in de vennootschapsbelasting (voor winsten tot ruim 20.000 euro) te verlagen naar 20%;
-de belasting op uitbetaalde dividenden te verlagen van 25% naar 15%.

Wijn stuurt het wetsvoorstel naar verwachting voor de zomer van 2006 naar de Tweede Kamer. De totale kosten voor het rijk bedragen 730 miljoen euro.

Bron:MinFin