De Regeling Schoonmaakdiensten Particulieren, beter bekend als de
´witte werksterregeling', blijft voorlopig nog van kracht. De regeling
houdt op te bestaan, als een alternatief is gevonden om een ´witte
markt' voor persoonlijke dienstverlening te bevorderen. Ook als is
vastgesteld dat zo'n alternatief er niet is, stopt de regeling. Eerder
zou de regeling per 1 juli 2005 aflopen.

Dit staat in een brief van staatssecretaris Van Hoof van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer. Van Hoof komt hiermee
tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer.

De Regeling
Schoonmaakdiensten Particulieren is in 1998 ingevoerd om langdurig
werklozen met subsidie aan de slag te helpen als hulp in de
huishouding. Van de regeling werd echter maar beperkt gebruikgemaakt.

De
bedrijven die deze schoonmaakdiensten aanbieden, kunnen hun
activiteiten voortzetten of gebruik maken van een afbouwregeling,
waarbij werknemers hulp krijgen bij het zoeken naar een andere baan.

bron:SZW