In Ridderkerk verliest thuiszorginstelling Internos haar aandeel in de huishoudelijke verzorging. De banen voor de ongeveer honderd vrouwelijke werknemers van Internos staan daarmee op de tocht. Internos verleent al tientallen jaren thuiszorg in Ridderkerk.

 

ABVAKABO FNV waarschuwt al geruime tijd tegen de grootschalige ontslagen in de thuiszorg die het gevolg zullen zijn van de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning . Volgens deze nieuwe wet kunnen gemeenten via aanbestedingsprocedures bepalen welke instelling in de gemeente de huishoudelijke zorg (onderdeel van de thuiszorg) mag gaan leveren. Dit betekent dat instellingen en werknemers  die deze zorg al tientallen jaren leveren, van de ene op de andere dag hun werk kunnen kwijtraken.

In het voorjaar heeft ABVAKABO FNV dan ook alle gemeenteraadsleden gewaarschuwd voor deze gevolgen. Gemeenten zouden in het eisenpakket bij de aanbesteding kwaliteitseisen moeten stellen, zodat er niet alleen op prijs wordt geconcurreerd.  Ook zou de instelling, die via de aanbesteding wordt gekozen om het werk uit te voeren, de verplichting moeten hebben om het personeel over te nemen van de instelling die de aanbesteding heeft verloren.

Voor het personeel in de huishoudelijke zorg in Ridderkerk lijkt het nu verkeerd af te gaan lopen. De cliënten zullen met andere hulpverleners te maken krijgen. Een instelling uit Meppel behoort tot de instellingen aan wie het leveren van huishoudelijke zorg via aanbesteding wordt gegund. Omdat deze instelling vrijwel zeker geen personeel in de omgeving van Ridderkerk in dienst heeft, zal ABVAKABO FNV bij deze instelling het verzoek neerleggen het personeel van Internos tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden in dienst te nemen.

Voorkomen is echter beter dan genezen, meent  ABVAKABO FNV. Het verlies van honderd banen voor vrouwelijke werknemers in Ridderkerk betekent flinke problemen op de lokale arbeidsmarkt. ABVAKABO FNV hoopt dan ook dan het college van B&W en de gemeenteraadsleden in Ridderkerk inzien dat zij met het passeren van de bestaande aanbieder van huishoudelijke zorg de werkloosheidscijfers in Ridderkerk behoorlijk zouden laten oplopen. En dat zij hier de enig juiste conclusie uit trekken: laat de keuze vallen op de instelling die de werkzaamheden al tientallen jaren naar tevredenheid  heeft verricht.

bron:Abvakabo FNV