Op 17 januari 2006 is door een delegatie van ouderenbonden en gehandicaptenorganisaties het Manifest Wmo? Alleen maar zo!!! aangeboden aan de tweede kamer. Het manifest over de Wet maatschappelijke ondersteuning is door het CNV ondertekend samen met 23 andere maatschappelijke organisaties.

Met de invoering van de Wmo op 1 juli a.s. worden gemeenten verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van maatschappelijke zorg zoals huishoudelijke hulp, WVG- en welzijnsvoorzieningen.
Het CNV is van mening dat het uitgangspunt om de diverse voorzieningen in één wet onder te brengen positief is. Bovendien wordt de voorlichting over, het aanvragen en het toekennen van de zorg ondergebracht bij één gemeentelijk loket. Indien dit op een goede manier wordt vorm gegeven door  gemeenten, bevordert dit de toegankelijkheid tot maatschappelijke zorg voor de burger. In de praktijk betekent dit wel dat gemeenten een grote mate van beleidsvrijheid krijgen bij het bepalen van welke zorg zij gaan aanbieden, aan wie en wanneer.

Het CNV vindt dan ook dat deze beleidsvrijheid van gemeenten gekoppeld moet worden aan een wettelijk recht op zorg voor de burger. In het huidige wetsvoorstel is dit in onvoldoende mate geregeld. Tevens vinden wij dat de kwaliteit van de zorgvoorzieningen moet worden gewaarborgd door landelijke kwaliteitsregels.Wanneer een burger aanspraak maakt op bijvoorbeeld huishoudelijke verzorging moet hij/zij de zekerheid hebben dat deze zorg wordt verricht door gekwalificeerde medewerkers. Ook dit punt kan het huidige wetsvoorstel nog worden verbeterd.
bron:CNV

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular