Mee blijven doen in de samenleving, ondanks een beperking, is een doelstelling die breed uitgedragen wordt. Daarvoor zijn steeds meer hulpmiddelen nodig voor mensen met een beperking en ouderen. En de hulpmiddelen zijn ook daadwerkelijk, in een grote variëteit, beschikbaar. Hulpmiddelen ten behoeve van mobiliteit, zelfstandig wonen, veiligheid, communicatie, ontspanning, persoonlijke verzorging of meubilair.
Hulpmiddel- zoekers kunnen Gratis een offerte aanvragen bij hulpmiddelenleveranciers.
Via verzekeringen of gemeente kan men vaak in aanmerking komen voor tegemoetkomingen in de kosten of verstrekking van een fysiek product. Veel gemeentes hebben via een aanbestedingstraject gekozen voor levering van producten via à©à©n bedrijf. Maar tegelijkertijd constateren we ook dat de kosten via dit systeem uit de hand lopen en er bezuinigingen op komst zijn op verschillende verstrekkingen. De gewenste producten vallen dan buiten de regeling of er wordt een eigen bijdrage gevraagd.

Een PGB biedt de mogelijkheid om zelf te kiezen
Terecht dat de mensen meer zeggenschap willen hebben over de producten of de mogelijkheid om, bijvoorbeeld via een eigen bijdrage, het door henzelf uitgekozen product aan te kunnen schaffen. Via het PGB ( Persoons Gebonden Budget) kan de hulpmiddel-zoeker dat ook. De praktijk leert echter dat lang niet altijd gewezen wordt op de mogelijkheid om gebruik te maken van een PGB.
WMOvoorzieningen.nl is bemiddelaar tussen mensen, die hulp of hulpmiddelen zoeken en de aanbieders van hulp en hulpmiddelen. Via deze site kunnen de hulpvragers GRATIS offertes aanvragen voor de gewenste hulp of hulpmiddelen.
De werkwijze:
à¢â‚¬¢ Via een korte vragenlijst krijgt de hulpmiddel-zoeker een aantal producten te zien die daarbij aansluiten.
à¢â‚¬¢ Vervolgens krijgt men een pagina gepresenteerd waarop uitgebreidere informatie over de producten en de daarbij behorende service te zien is.
à¢â‚¬¢ Daarna kan men een keuze maken van welke producten men een offerte wil.
à¢â‚¬¢ De leverancier ontvangt van WMOvoorzieningen.nl de offerteaanvraag met daarbij toegevoegd de beschrijving van de persoonlijke omstandigheden en persoonlijke wensen. Persoonsgegevens worden, om de privacy van de hulp-zoeker te beschermen, niet meegestuurd.

à¢â‚¬¢ De leverancier stuurt binnen de vastgestelde tijd de offerte, voorzien van product en bedrijfspresentatie naar WMOvoorzieningen.nl ( indien dit niet binnen de tijd gebeurt krijgt de leverancier een herinnering).
à¢â‚¬¢ De hulpmiddel-zoeker ontvangt de offerte(s), maakt een beoordeling en vervolgens een keuze.
à¢â‚¬¢ Wanneer de hulpmiddelzoeker daarvoor toestemming geeft, geeft WMOvoorzieningen.nl adresgegevens door aan de leverancier. In onderling, persoonlijk overleg kunnen beide partijen vervolgens de puntjes op de ´i‘˜ zetten.
à¢â‚¬¢ WMOvoorzieningen vraagt vervolgens aan de hulpmiddel-zoeker, nadat de deal is gesloten, of men tevreden is en welke verbeterpunten er zijn voor de site van WMOvoorzieningen.nl en voor de aanpak of presentatie van de leverancier.
WMOvoorzieningen.nl zoekt verder.
De site WMOvoorzieningen.nl is, in samenwerking met TU/e, nu technisch zover dat de aanvragen verwerkt kunnen worden. De volgende stap is het vullen van de site met producten. Totdat er voldoende producten op de site staan zal WMOvoorzieningen.nl handmatig op zoek gaan naar passende producten en de offerteaanvragen doorzetten naar leveranciers.
Belangenverenigingen en wethouders inmiddels op de hoogte gebracht
Inmiddels zijn alle WMO- verantwoordelijke wethouders van Nederland en ongeveer 160 belangenverenigingen benaderd om kennis te nemen van WMOvoorzieningen.nl. Wij mochten al verschillende positieve reacties op ons initiatief ontvangen.
Leveranciers kunnen hun producten gerubriceerd op de site laten plaatsen. Zij kunnen daarvoor contact opnemen met WMOvoorzieningen.nl .
WMOvoorzieningen.nl is een initiatief van Hervà© Maas, Jan van Helvoort en Jos Maas en is ontwikkeld onder de vlag van Innovelty.
WMOvoorzieningen.nl
(onderdeel van Innovelty )
Brouwerstraat 9
5271 XR Sint-Michielsgestel
tel. 073-5943960
[email protected]
www.wmovoorziningen.nl

Voor meer informatie over WMOvoorzieningen.nl kunt u contact opnemen met Jos Maas, bereikbaar via tel.nr. 073-5943960 of mobiel 06-19448053.
Kijk voor informatie over Innovelty ook op www.innovelty.nl .