Het Wereld Natuur Fonds en energiebedrijf Essent hebben vandaag 28 september hun samenwerkingsovereenkomst met vier jaar verlengd. Dit betekent dat de organisaties ook de komende vier jaar hun gezamenlijke activiteiten op het gebied van duurzaam ondernemen en klimaatverandering voortzetten. Zo zullen WNF en Essent gezamenlijk op zoek gaan naar alternatieve, duurzaam geteelde biomassa voor de bijstook in gascentrales. Ook wordt een pilotproject opgestart om alternatieve biomassa in de praktijk uit te testen. De verlenging van het contract betekent dat Essent zich ook de komende vier jaar - tot en met 2009 - hoofdsponsor mag noemen.

De samenwerking houdt verder in dat beide partijen de promotie van Groene Stroom en Groen voor Gas gezamenlijk voortzetten. De nauwe samenwerking tussen WNF en Essent dateert al van 1995, toen Essent als eerste Groene Stroom op de markt bracht. Sindsdien hebben beide organisaties veel ondernomen om dit energieproduct tot een succes te maken. Ook zal Essent een bijdrage leveren aan de klimaatcampagne die het WNF dit najaar voert.

Algemeen directeur WNF Johan van de Gronden: 'Klimaatverandering is een van de ernstigste bedreigingen voor de natuur. Het is dus belangrijk om onze energievoorziening op een klimaatvriendelijker manier te laten verlopen, waarbij de opwarming van de aarde de 2 graden niet overstijgt. Omdat de temperatuur gemiddeld al met 0,8 graden is gestegen sinds begin vorige eeuw, kunnen we niet langer wachten met vergaande maatregelen om onze economie te innoveren. Onze samenwerking met Essent is daarom heel uitdagend. Samen kunnen we werken aan oplossingen. Het is geweldig dat er in Nederland nu volop manieren
zijn om electriciteit op te wekken uit biomassa en wind in plaats van met fossiele brandstoffen. Maar de productie van biomassa, zoals bijvoorbeeld palmolie, mag natuurlijk niet ten koste gaan van de bossen. Daarom gaan we met Essent op zoek naar biomassa die de natuur in stand laat'.

Voorzitter Raad van Bestuur Essent Michiel Boersma: 'Als partners in de strijd tegen klimaatverandering inspireren we elkaar tot nieuwe initiatieven op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing. Zo stimuleren we ook samen het overstappen naar Groene Stroom en Groen voor Gas. Want hoe meer mensen daar gebruik van maken, des te beter dat is voor de natuur.'

De ondertekening van het contract had plaats tijdens de Nacht van de Natuur, een congres van het Wereld Natuur Fonds in samenwerking met Forum 2020 over klimaatverandering en nieuwe energie.

bron:Essent