CNV Publieke Zaak is verontwaardigd dat de Raad van Bestuur van het
Kadaster (2400 werknemers) de bonden niet van te voren heeft ingelicht
over een enorme reorganisatie. Er staan de komende jaren enkele
honderden banen op het spel, waarbij enkele vestigingen worden
gesloten. 

 
'Wij hebben enkele weken al vragen gesteld over onrust bij werknemers
over een komende reorganisatie. Toen werd er niets gemeld over een
banenverlies van misschien wel 700. Het is uitermate merkwaardig dat de
voorzitter van de Raad van bestuur via de media dit aantal bevestigt.
De werkgever weigerde vanmorgen met ons in contact te treden', meent
een boze Lizelotte Smits, bestuurder bij CNV Publieke Zaak.  
 
Commotie  
CNV Publieke Zaak krijgt vele telefoontjes van verontruste werknemers .
'Er is enorme commotie over de berichtgeving', aldus Smits. De sluiting
van kantoren van het Kadaster betekent dat werknemers langere
reistijden moeten maken naar het werk. 'Kastaster heeft via de
persvoorlichter ons laten weten dat er geen gedwongen ontslagen zullen
vallen. Hier houden wij het bedrijf aan. Wij accepteren geen gedwongen
ontslagen. De reorganisatie heeft een looptijd van vier jaar en in die
tijd moet alles via natuurlijk verloop geregeld kunnen worden.'  
 
CNV Publieke Zaak wil zo spoedig mogelijk overleg met Kadaster over de uitgelekte plannen.

Bron: CNV Publieke Zaak