In grote delen van Nederland zal naar verwachting woensdagmiddag 19 juli 2006 matige smog door ozon ontstaan. Mogelijk wordt aan het eind van de middag of begin van de avond zelfs lokaal de alarmdrempel voor smog door ozon overschreden en zal er sprake zijn van ernstige smog. Gegeven de onzekerheden in de modelberekeningen kan niet met zekerheid worden aangegeven of de alarmdrempel wordt overschreden.

De smogverwachting voor vanmiddag is:
Noord Nederland: 230 microgram per kubieke meter
Midden Nederland: 230 microgram per kubieke meter
Zuid Nederland: 240 microgram per kubieke meter

Gisteren, dinsdag 18 juli 2006, was in grote delen van Nederland sprake van matige smog door ozon. De hoogste niveaus werden gemeten in het zuiden van Nederland. Op één meetstation van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit in Breda werd de EU-alarmdrempel voor smog door ozon (240 microgram per kubieke meter) rond 18:00 overschreden.

Hoge ozonconcentraties (smog) ontstaan bij de aanwezigheid van grote hoeveelheden verontreinigende stoffen in de lucht. Dit is het geval als er weinig wind staat uit een meestal zuidoostelijke richting. Verontreinigende stoffen hopen zich op in de lucht. De vervuilende stoffen (stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen) reageren onder invloed van zonlicht tot ozon. Dit verklaart waarom smog door ozon optreedt op zonnige dagen.

Meer informatie over overschrijdingen van de EU-alarmdrempel voor ozon aan het begin van de avond is te vinden op de website van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (www.rivm.nl/lml) en op de NOS-teletekst pagina's 711 en 712.

Bij ernstige smog treden ozonconcentraties op hoger dan de alarmdrempel van 240 microgram per kubieke meter. Bij niveaus boven de 180 microgram per kubieke meter is sprake van matige smog.

Gezondheidseffecten
Vanaf ozonconcentraties van 180 microgram per kubieke meter (matige smog) kunnen effecten optreden bij mensen die zich inspannen in de buitenlucht, mensen met ziekten aan de luchtwegen en mensen die extra gevoelig zijn voor ozon. Ernstige smog veroorzaakt een toename van de ernst van de effecten bij een groter deel van de bevolking. Mogelijke gezondheidseffecten van deze smog zijn irritatie van ogen, neus en keel, luchtwegklachten, benauwdheid, hoest en hoofdpijn. Raadpleeg uw arts bij klachten die u niet thuis kunt brengen. Gezondheidseffecten kan men verminderen of voorkomen door zich in de middag en vroege avond niet langdurig in de buitenlucht in te spannen. In deze uren is de concentratie van ozon het hoogst.

Informatievoorziening
Informatie over de actuele smogniveaus en gezondheidseffecten is te vinden op pagina 711 en 712 van NOS-Teletekst en op de website van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit www.rivm.nl/lml. Verder kunnen de provinciale milieuvoorlichters en de DCMR (Milieudienst Rijnmond) informatie verstrekken over (de herkomst van) smog, over de gemeten concentraties, de smogverwachting en de regionale situatie.

bron:RIVM

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular