De Inspectie Verkeer en Waterstaat heeft vorige week donderdag een vliegverbod opgelegd aan de Turkse luchtvaartmaatschappij Onur Air. Dit gebeurde na een reeks van incidenten. Onur Air stond reeds sinds 2003 onder verscherpt toezicht. Het vliegverbod geldt vooralsnog tot 12 juni.  

Afgelopen maandag vonden gesprekken plaats met de Turkse luchtvaartautoriteiten om het besluit van de inspectie toe te lichten en te bespreken welke maatregelen nodig zijn om de veiligheid te garanderen. Ook is besproken hoe Nederlandse reizigers die met Onur Air hadden geboekt naar Nederland reizen. 
 
In het kader van deze besprekingen voert de Inspectie Verkeer en Waterstaat vanaf woensdag 19 mei in Turkije verder technisch overleg over de aanpassingen die nodig zijn. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de procedures en de wijze waarop die worden gevolgd.  
 
De Inspectie Verkeer en Waterstaat zet het overleg met de Turkse luchtvaartautoriteiten voort, ondanks dat Onur Air heeft aangekondigd een rechtszaak tegen de inspectie te willen beginnen.  
 
inspectie VenW