Informatiebron en emigratie begeleider grenswoningen.nl begeleidt Nederlandse klanten bij het emigratieproces naar het Duitse grensgebied. Dagelijks vertrekken er 350 mensen uit Nederland waarvan 18 naar Duitsland. ( gemiddeld 5 % )

In Nederland liggen de huidige huizenprijzen op een dusdanig hoog niveau, waardoor het voor vele staters niet meer haalbaar is om zich op de koopwoningenmarkt te vestigen. Voor huurwoningen staan over het algemeen lange wachtrijen of huurprijzen tegenover die niet meer te betalen zijn.

Duitsland biedt voor deze starters nog een alternatief, daar er bijvoorbeeld in Kleve nog voor € 180.000 een ruime eengezinswoning gekocht kan worden of voor minder dan € 100.000, - een appartement van 100 m2.

Daarnaast bied het wonen in Duitsland voor vele starters nog andere voordelen zoals de hogere kinderbijslag en lagere wegenbelasting.

Vele starters hebben deze weg al gevonden en er zullen nog velen volgen.

Bron: www.Grenswoningen.nl