Een kwart van de Nederlandse bevolking was in 2004 het slachtoffer van veel voorkomende criminaliteit zoals geweld, vernieling en diefstal. Eveneens bijna een kwart voelt zich wel eens onveilig, reden waarom er op grote schaal voorzorgsmaatregelen tegen inbraak en diefstal worden genomen.

Woningen, auto's en fietsen zijn in de afgelopen jaren beter beveiligd. Het aantal voorzorgsmaatregelen tegen woninginbraak, autokraak en fietsdiefstal zijn de afgelopen jaren toegenomen.

Inbraakbeveiliging huizen stijgt licht
Vrijwel iedereen treft maatregelen ter voorkoming van woninginbraak. Slechts 5 procent doet dit niet. Vier van de vijf personen hadden in 2004 buitenverlichting bij hun woning en ze hadden deze ook extra beveiligd met veiligheidssloten en grendels op de buitendeuren. Eà©n op de zeven personen had luiken voor ramen of deuren als preventie en à©à©n op de zes was in het bezit van een waakhond. De woning van à©à©n op de elf personen was voorzien van een alarminstallatie. Overigens is de stijging van het aandeel personen dat voorzorgsmaatregelen treft sinds 2000 enigszins afgevlakt.

Heilige koe loeit bij diefstal
Steeds meer autogebruikers hebben een auto die is beveiligd tegen diefstal. In 2004 reed ruim de helft van alle autogebruikers in een auto die was voorzien van een startonderbreker en/of alarminstallatie. In 1999 was dat nog een op de drie. Vooral de auto's van automobilisten van middelbare leeftijd, in de leeftijdsgroep van 45-64 jaar, waren het meest beveiligd.
Jonge à©n oudere autogebruikers (18-24 jaar en 65-plussers) hebben hun auto het minst voorzien van de extra beveiliging met een startonderbreker of alarminstallatie.

Diefstalpreventiechip in opkomst
Als voorzorgsmaatregel tegen fietsdiefstal zijn al vele middelen uitgeprobeerd. Bijna alle fietsen - zeven van de acht Nederlanders van vijftien jaar en ouder heeft een fiets - zijn voorzien een veiligheidsslot. Het graveren van een postcode in het fietsframe als diefstalpreventie is op zijn retour. Een nieuwe maatregel tegen fietsdiefstal is de diefstalpreventiechip. In 2004 had 6 procent van alle fietsbezitters een dergelijke chip in hun fiets ingebouwd.

bron:CBS