Na het zelfstandig worden van de woningcorporaties zijn er in Nederland
een groot aantal fusies geweest. Langzamerhand worden de voordelen van
die fusies zichtbaar waardoor woningcorporaties meer geld kunnen
vrijmaken voor de sociale woningbouw. De bouwproduktie is de laatste
jaren fors achtergebleven. De Noord Hollandse woningcorporatie de
Wooncompagnie gaat het aantal leveranciers fors verminderen.

Voor
het onderhoud van de 12.500 woningen in Noord-Holland heeft de
woningcorporatie overeenstemming bereikt met een beperkt aantal
bedrijven. Deze vaste leveranciers zijn zorgvuldig gescreend in een
zeer uitgebreide selectieprocedure. Door met leveranciers een vaste
relatie aan te gaan voor een langere periode wil Wooncompagnie de
dienstverlening naar huurders verbeteren en tegelijkertijd het eigen
bedrijfsproces beter stroomlijnen.
 
Er
waren voor
Wooncompagnie meerdere redenen om het inkooptraject beheersbaar en
transparanter te maken. Wooncompagnie is ontstaan uit een fusie van
twee woningcorporaties die beiden hun eigen leveranciers inbrachten:
bij elkaar ongeveer 700 bedrijven die de meest uiteenlopende diensten
en producten leverden. Dit grote aantal leveranciers produceerde op
jaarbasis een stroom van circa 14.000 facturen, wat tot grote
beheerslasten leidde.
 
In de slag om
de eigen organisatie
efficiënter te maken en de dienstverlening naar huurders te verbeteren,
heeft de afdeling Vastgoed van Wooncompagnie in eerste instantie vaste
afspraken gemaakt met onderhoudsaannemers, schilders- en
dakdekkerbedrijven. Hierdoor worden deze leveranciers meer partner van
Wooncompagnie. De bedrijven willen dit zelf ook graag omdat ze meer
zekerheid krijgen. Er kunnen nu betere afspraken worden gemaakt over
prijzen en - voor ons belangrijker -  de kwaliteit van het
werk
dat wordt uitgevoerd", aldus Hoofd Vastgoed Jos Oostenbrink van
Wooncompagnie. Bij de kwaliteitseisen die Wooncompagnie stelt horen ook
afspraken over omgangsvormen. "Bedrijven die voor ons werk uitvoeren
doen dat vaak in de privà©-omgeving van onze huurders. Hun werknemers
zijn ook het visitekaartje van Wooncompagnie." Wooncompagnie benadrukt
dat de nieuwe werkwijze ook in het belang van de leveranciers is die
meer zekerheid krijgen en minder administratieve rompslomp.
 
Bij
het inkoopbeleid van Wooncompagnie hoort ook dat via een
´leveranciersbeoordelingssysteem' de kwaliteit van het werk
systematisch wordt beoordeeld en geëvalueerd.

Bron: Wooncompagnie