De ministerraad heeft op vrijdag 13 juli
jl. besloten de besluitvorming over de financiering van het
actieplan wijken van minister Ella Vogelaar uit te stellen tot na
het zomerreces. Aedes, vereniging van woningcorporaties, vindt het
een verstandig besluit. Aedes kijkt uit naar de start van de
onderhandelingen met het kabinet om tot een akkoord over de
investeringen van de corporaties in die wijken te komen en om
zonder een heffing voor een publiek fonds bij te dragen aan de
kabinetsdoelstelling rond het financieringstekort. Deze
onderhandelingen zullen in augustus starten.

Aedes heeft in februari van dit jaar reeds
concrete voorstellen aan het kabinet gedaan met haar Antwoord aan
de samenleving, waaronder een investeringsgarantie in alle wijken.
Vanaf februari 2007 heeft Aedes zeer frequent gesprekken gevoerd
met minister Vogelaar. Aedes had allang een akkoord willen sluiten
waarmee uitvoering zou zijn gegeven aan het coalitieakkoord. Daarin
staat dat het kabinet een akkoord wil met de corporaties over hun
investeringen. Tot nog toe zijn de gesprekken echter niet over de
problemen van de mensen in de aandachtswijken gegaan maar over de
begroting van minister Bos van Financiën. Aedes wil nu
eindelijk wel eens serieus onderhandelen over de enorme
investeringsambities die de corporaties op tafel hebben gelegd.

Aedes vindt het verstandig dat de
besluitvorming over de vakantie is getild. "We kunnen dan in
augustus echt gaan onderhandelen over onze bijdrage aan de
betaalbaarheid en de investeringen van de corporaties in de wijken.
Intussen kan het ministerie van Financien de voorstellen uitwerken
die we op tafel hebben gelegd om zonder een heffing bij te dragen
aan de kabinetsdoelstelling rond het financieringstekort", aldus
Willem van Leeuwen, voorzitter van Aedes.

Een eventuele heffing zal volgens Aedes
vooral de mensen in de wijken treffen. Die moeten dan namelijk
langer wachten op de investeringen in hun wijken. "Al met al
krijgen we bij een heffing te maken met een vertraging van ongeveer
twee jaar", aldus Van Leeuwen. Dit heeft te maken met het feit dat
de wet die nodig is om te kunnen heffen, allereerst door het
parlement moet worden goedgekeurd. Aansluitend moet er een
subsidieregeling komen, er moeten plannen worden gemaakt en
getoetst, en uiteindelijk moet de subsidie nog worden toegekend.
Dat leidt tot onnodige vertraging. Van Leeuwen: “De
woningcorporaties willen morgen samen met de gemeente en de
huurders aan de slag in de wijken. Een publiek fonds is daarbij
onnodig, onwerkbaar en bovendien onrechtmatig”.

bron:AEDEs