De bouwproductie blijft in 2005 op stoom
met 18.495 nieuwe huurwoningen. Dat is de uitkomst van de Aedes
Bedrijfstakinformatie 2005. Met dit aantal sluit de branche
ruimschoots aan bij prognoses van het ministerie van VROM, op basis
van de bouwafspraken die de minister op regionaal niveau heeft
gemaakt: het opleveren van 17.000 nieuwe woningen in 2005.

Ten opzichte van 2004 is de bouwproductie
in 2005 met 17 procent toegenomen tot 18.495 nieuwe huurwoningen.
In 2004 was er al een stijging gerealiseerd van 50 procent ten
opzichte van 2003. Van het aantal nieuw gebouwde huurwoningen is 75
procent gebouwd als betaalbare huurwoning woningen met een huur van
509 euro of lager). Daarvan heeft 14 procent een huur lager dan 332
euro.

Het aantal door corporaties aangekochte
woningen stijgt in 2005 naar 5.230. In 2005 zijn iets meer
huurwoningen verkocht, namelijk 18.720 ten opzichte van 18.390 in
2004. Van dat aantal in 2005 verkochte woningen is 92 procent of
17.200 woningen verkocht aan huurders of nieuwe bewoners. Bij de
overige 8 procent gaat het met name om woningen die verkocht zijn
aan collega-corporaties.

Door de toegenomen bouwproductie lijkt een
lichte ontspanning op de woningmarkt te ontstaan. Zo reageerden er
in 2004 gemiddeld nog 114 woningzoekenden op een aangeboden woning
in een van de vier grote steden. In 2005 ligt dat aantal met 88
reacties een stuk lager.

Dat het een begin is van een lichte
ontspanning, blijkt uit het nog steeds lage aantal verhuizingen. In
2005 gaat gemiddeld in 88 van de 1.000 woningen een nieuwe huurder
wonen. Dat is een mutatiegraad van 8,8 procent (8,7 in 2004). In
2000 werden nog gemiddeld 100 per 1.000 woningen opnieuw
verhuurd.

Corporaties zetten zich steeds sterker in
voor de huisvesting van bijzondere doelgroepen. In de vier grote
steden biedt ruim 82 procent van de corporaties in 2005 hulp bij
opvang, ten opzichte van 73 procent in 2004.

Jaarlijks publiceert Aedes de
Bedrijfstakinformatie. Deze publicatie omvat onder andere de
belangrijkste financiële kengetallen van woningcorporaties.
Het onderzoek over 2005, dat werd gepubliceerd op 7-12-2006, is
gebaseerd op gegevens van 283 corporaties, ofwel 64 procent van de
bij Aedes aangesloten toegelaten instellingen. Deze corporaties
bezitten samen ruim 65 procent van het totale woningbezit van 2,4
miljoen huurwoningen. Deze respons maakt het mogelijk een goed
inzicht te geven in de bedrijfstak als geheel.

bron:AEdes