Verschillende corporaties voelen zich
getroffen door onderlinge afspraken tussen liftfabrikanten.
Gezamenlijk wordt onderzocht of een schadeclaim mogelijk is. Dat is
de uitkomst van een bijeenkomst van Aedes-leden en experts van
advocatenkantoor Boekel De Nerée en Bos Consultancy op 21
mei 2007.

In opdracht van de getroffen corporaties
doet het advokantenkantoor doet verder onderzoek naar de geleden
schade en de hoogte ervan. Daarna worden eventueel verdere stappen
genomen.

Het verboden liftkartel kwam eind februari
2007 aan het licht toen de fabrikanten Otis, Kone, Schindler en
ThyssenKrupp een boete van bijna één miljard euro
kregen van de Europese Commissie. Volgens de Commissie hebben de
bedrijven zich tussen 1995 en 2004 in Nederland, België,
Duitsland en Luxemburg schuldig gemaakt aan kartelvorming en
verboden prijsafspraken.

Eurocommissaris Neelie Kroes van
Medediging: 'Het is schandalig dat de bouw- en onderhoudskosten
van gebouwen, zoals ziekenhuizen, door deze kartels kunstmatig zijn
verhoogd’. De schade zal volgens Kroes nog twintig tot
vijftig jaar doorwerken, vanwege de lange looptijd van
onderhoudscontracten. ‘Daarom moet deze boete de
ondernemingen even lang heugen.'

Corporaties die niet bij de bijeenkomst
aanwezig waren, maar zich wel getroffen voelen, kunnen zich nog
aansluiten.

bron:AEDES