Woningbouwcorporaties begeven zich steeds vaker op de markt voor ruwe bouwgrond. In overleg met gemeenten en commerciële partijen verzekeren ze zich hiermee van meer grond voor het bouwen van huurwoningen. Dat blijkt uit een onderzoek van professor George de Kam, bijzonder hoogleraar Maatschappelijk ondernemen met grond en locaties aan de Radboud Universiteit Nijmegen dat is uitgevoerd in opdracht van Aedes vereniging van woningcorporaties.

Corporaties zien dat hun mogelijkheden op de grondmarkt de afgelopen jaren zijn verbeterd. Wel signaleren zij twee knelpunten. De grondprijzen die corporaties moeten betalen voor de bouw van goedkope huurwoningen is vaak hoog. Daarnaast is het moeizaam om voor die categorie woningen voldoende grond beschikbaar te krijgen, zo blijkt uit het onderzoek.

Door spanning op de grondmarkt, veranderde gemeentebeleid en eigen nieuwe ambities verleggen corporaties hun aandacht van bouwrijpe grond naar ruwe bouwgrond. Een combinatie bouwrijpe en ruwe bouwgrond levert volgens de deelnemers aan het onderzoek voor corporaties de beste voorwaarden op voor woningbouw. Hoewel de relatie met de gemeente zakelijker wordt, worden gemeenten nadrukkelijk gezien als partner in het wonen.

Dat er verbetering zichtbaar is, komt voor een deel door de gespannen woningmarkt en verschuivende marktvraag. Commerciële partijen zien af van de bouw van duurdere woningen en moeten terugschakelen naar woningbouwprogramma's in lagere prijssegmenten of met een groter aandeel huurwoningen. Samenwerking met of doorverkopen van grond aan corporaties ligt dan voor de hand. Daarnaast is de bouwproductie de laatste jaren fors toegenomen, mede door prestatieafspraken en ondersteunend beleid vanuit gemeenten.

De resultaten van het onderzoek zijn gebundeld inde Aedes-uitgave Compact Aanpakken op de grondmarkt, onderzoek naar strategieën van corporaties in grondbeleid. De uitkomsten en deze uitgave worden op 5 oktober 2006 gepresenteerd tijdens het jaarlijkse symposium van de bijzondere leerstoel Maatschappelijk ondernemen met grond en locaties.

bron:Aedes