Leiden - Op vrijdagmiddag 1 juli rond 14.30 uur zijn door de
Politie Hollands Midden twintig woningen in het centrum van Leiden
ontruimd in verband met mogelijk ontploffingsgevaar.

Dit is gebeurd nadat er� donderdagmiddag 30 juni bij de Politie
Hollands Midden informatie was binnengekomen dat zich in een woning aan
de Loridanshof in Leiden een aantal explosieve stoffen bevonden.

De Politie Hollands Midden is vervolgens - onder leiding van een
officier van justitie - een onderzoek gestart. Vrijdagmiddag 1 juli
heeft een arrestatieteam van de politie bij de betreffende woning een
37-jarige man aangehouden en in verzekering gesteld. Onderzoek heeft
inmiddels uitgewezen dat de man niets met terroristische activiteiten
te maken heeft. De reden van de aanwezigheid van de stoffen in de
woning wordt nog onderzocht.

Nadat de omgeving was afgezet zijn de woningen ontruimd. Daarbij is
samengewerkt met zowel de brandweer als met de GHOR (Gemeenschappelijke
Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen.)

Experts van de politie hebben de woning doorzocht. Deze experts hebben
vastgesteld dat in de betreffende woning stoffen lagen opgeslagen die
mogelijk gevaarlijk kunnen zijn. Op dit moment is nog niet bekend om
welke stoffen het precies gaat, wel staat vast dat het om een grote
hoeveelheid gaat. Nader onderzoek, dat waarschijnlijk enkele dagen zal
duren, is nodig om dat vast te stellen.

Nadere doorzoeking van de woning zal pas plaatsvinden nadat deze
stoffen op een veilige wijze uit de woning zijn afgevoerd. Dat zal aan
het begin van de avond gebeuren.

Bewoners van de ontuimde woningen konden worden opgevangen in het
stadhuis van Leiden. De bewoners kunnen later op de avond hun huizen
weer betrekken.

Bron: Politie Hollands Midden