Zondagmiddag 15 oktober is het comité 'Winsemius Stop' van start gegaan. De Nederlandse Woonbond heeft zich bij dit initiatief aangesloten. 'Winsemius Stop' richt zich tegen het nieuwe huurbeleid. Het kabinet probeert dit beleid er nog in de laatste weken voor de verkiezingen bij de Tweede Kamer door te drukken. Het comité roept huurders onder meer op om 23 oktober naar het parlementair debat in Den Haag te komen. Wethouder Tjeerd Herrema uit Amsterdam (volkshuisvesting) stelde tijdens de oprichtingsbijeenkomst dat het fundament van de plannen niet deugt: 'Alles bij elkaar is dit voorstel voor de huurliberalistie een poldergedrocht geworden.'

De nieuwe huurwetgeving leidt tot sterke huurstijgingen en tot segregatie van mensen met lagere en hogere inkomens. Maatschappelijk gezien is dat bijzonder onwenselijk, omdat het ghettovorming in de hand werkt. In de oproep aan minister Winsemius wordt dit benadrukt. In zijn vorige functie was hij namelijk als voorzitter van de WRR verantwoordelijk voor het rapport 'Vertrouwen in de buurt'. En dat is een warm pleidooi voor gemengde, leefbare wijken.

De actie 'Winsemius Stop' ligt in het verlengde van de acties 'Stop Dekker' en 'Houd Huren Betaalbaar'. Deze acties lopen nu al vanaf de tweede helft 2004. Herrema: 'Het gaat om de laatste meters van een marathonactie. Laten we zorgen dat we de streep halen.'
 
bron:De Nederlandse Woonbond