Uit de VBO Woonindex blijkt dat de
woonconsument in 2007 onverminderd positief blijft over de
persoonlijke financiële positie. Ook de economische situatie
wordt in het laatste kwartaal van 2006 als gunstig ervaren. Maar
ten aanzien van onroerend goed toont de jaarverwachting aan dat
(potentiële) kopers en verkopers op de langere termijn iets
minder vertrouwen in de economie hebben. De Woonindex is na een
aanvankelijke stijging in het derde kwartaal, in het laatste
kwartaal dan ook weer gedaald van -2,8 naar -5,1. Belangrijkste
oorzaak van de daling is echter het beduidend slechtere oordeel van
verkopers over de prijs die wordt geboden op bestaande woningen.
Dit oordeel komt overeen met de mindere novembercijfers van het
Kadaster.

De groeicijfers die het CBS publiceert
houden gelijke tred met de positieve stemming van de consument over
de financiële positie van het eigen huishouden. Maar men is
iets minder positief gestemd over de ontwikkeling van de
Nederlandse economie in 2007. Toch verwacht men dit nog niet in de
eigen portemonnee te voelen. Wel is het percentage woonconsumenten,
dat het huidige moment als gunstig ervaart om te (ver)kopen,
significant afgenomen. Bij kopers verslechterde het percentage van
63,5 naar 33,8. Het percentage bij verkopers verminderde van 56,7
naar 38,1.

'Bij de kabinetsformatie staat de komende
dagen de hypotheekrenteaftrek op de agenda. Nu er sprake is van
PvdA-deelname aan de nieuwe regering, is de handhaving van de
hypotheekrenteaftrek niet langer gegarandeerd. Het ter discussie
stellen van de hypotheekrenteaftrek maakt de woonconsument bepaald
niet gelukkig,' aldus Michiel

Goofers, secretaris/directeur van VBO
Makelaar.

Het verminderde vertrouwen bij verkopers
komt overeen met de novembercijfers van het

Kadaster. Hieruit blijkt dat de gemiddelde
verkoopprijs is gedaald met 1,48%. Ook het aantal verkochte
woningen daalde. Deze negatieve cijfers werden duidelijk opgepikt
door verkopers. De daling in de Woonindex komt namelijk bijna
volledig op het conto van de verkopers. Naast het verslechterde
oordeel over de geboden prijs, is men ook negatiever over de
positie bij prijsonderhandelingen en de termijn dat woningen te
koop staan. Maar ook kopers beoordelen de vraagprijs van bestaande
woningen minder positief dan in het derde kwartaal. Wel zien zijn
zij in het laatste kwartaal van 2006 hun eigen
onderhandelingspositie verbeterd.

Goofers zegt hierover: 'Onder de huidige
omstandigheden is de koper eerder bereid een transactie niet door
te laten gaan. De koper doet een lager bod dan voorheen in de hoop
meer van de prijs af te krijgen. De kans dat daardoor de transactie
afketst, neemt men voor lief.'

bron:VBO Makelaars