Woningcorporatie Woonbron biedt de komende jaren huisvesting aan jongeren in de vorm van kamers met begeleid wonen, leren en werken. De corporatie doet dit in samenwerking met het Albeda College. Woonbron noemt deze vorm van huisvesting een woonfoyer

Het gaat hier om tijdelijke huisvesting van jongeren die een steuntje in de rug nodig hebben om hun opleiding af te maken zodat zij succesvol hun entree kunnen maken op de reguliere arbeids- en woningmarkt. Woonbron wil ook zo'n woonfoyer in het verzorgingshuis De Nachtegaal inrichten met ongeveer 120 kamers. De Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR) is de huidige eigenaar van het verzorgingshuis en De Stromen levert de zorg aan de bewoners.

Deze partijen gaan de Nachtegaal verkopen omdat het gebouw en de omgeving niet voldoen aan de eisen die moderne ouderenhuisvesting en -zorg stellen. De SOR, De Stromen en Woonbron zijn bezig om alternatieve huisvesting voor de huidige bewoners van de Nachtegaal te zoeken. De gesprekken hierover zijn in volle gang. Pas na de afronding hiervan kan het project De Nachtegaal voor jongeren worden uitgevoerd.

De jongeren die in de Nachtegaal komen wonen moeten allemaal een dagbesteding hebben in de vorm van studie, stage of opleiding en worden begeleid vanuit het Albeda College. Zij hebben verschillende achtergronden variërend van de reguliere student die op kamers wil, de jongere die tijdelijk geen onderdak heeft tot de jongere die wat begeleiding nodig heeft bij het wonen en leren.

bron:Aedes