De EU Commissie heeft beslist de overgangsperiode voor de EN 954-1 te verlengen t/m 31.12 maar à¢â‚¬¦. controleer wel zorgvuldig de toepassing van EN 954-1

Allereerst is de mate waarin de EN 954-1 de huidige stand der techniek in industriële veiligheid kan vertegenwoordigen discutabel. Bovendien is het mogelijk dat gebruikers van machines toepassing van de nieuwe normen specifiëren in hun programma van eisen, om er zeker van te zijn dat ze qua aansprakelijkheid aan de veilige kant zitten, mocht er een ongeluk plaatsvinden. En: Veel B- en C-normen die genoemd worden in de huidige Machinerichtlijn refereren al naar de ISO 13849-1 en de EN/IEC 62061. Dit zijn bijvoorbeeld:
à¢â‚¬¢ EN 61496: Veiligheid van Machines Aanrakingsvrije electrische beveiligingsinrichtingen
à¢â‚¬¢ EN 60204-1: Veiligheid van Machines Electrische uitrusting van machines
à¢â‚¬¢ EN ISO 13850: Veiligheid van Machines Noodstop - Ontwerpprincipes
à¢â‚¬¢ EN 848: Veiligheid van houtbewerkingsmachines
à¢â‚¬¢ EN ISO 10218-1: Industriële robots Veiligheidseisen Deel 1: Robot.
Geleidelijk zullen meer C-normen navenant worden aangepast, waarna toepassing van de EN 954-1 voor deze normen geen vermoeden van overeenstemming meer levert. Tenslotte moet nog opgemerkt worden dat de EN 954-1, ondanks dat deze wereldwijd wordt erkend, geen internationale standaard is. Dit is een belangrijk aspect, met name voor internationaal opererende machinefabrikanten.

Pilz organsiseert dan ook 3-daagse Workshop volgens ISO 13849-1 (PL) en/of IEC 62061 (SIL) op:
9-feb 10-feb 11-feb
Theorie SIL/PL Praktijk PL Praktijk SIL

De workshop bestaat uit een basisdag (theorie) en een vervolgdag (praktijk). Na de theoriedag kunt u een verdiepende workshop volgen. Keuze uit PL (ontwerpen volgens Performance Level, (dag 2) en/of SIL (Safety Integrity Level, dag 3).

Voor meer informatie http:opleidingen.pilz.nl