Wouter Bos vindt dat het kabinet faalt in het scheppen van vertrouwen en draagvlak bij de bevolking voor de grote hervormingen waar ze mee bezig is. Bos zei dit tijdens het 'verantwoordingsdebat'. De Tweede Kamer spreekt sinds 1997 ieder voorjaar, onder de noemer 'van Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording' over de prestaties van de ministeries. Bos: 'Hou op met klagen over het negativisme en cynisme onder de Nederlanders.' 

'U kweekt het zelf door volstrekt onvoldoende te investeren in de hoop, de samenwerking en het toekomstperspectief dat mensen zo hard nodig hebben. Daar ligt uw falen en dat reken ik u zwaar aan.'

Volgens Bos heeft het kabinet in 2004 bar weinig gepresteerd. Wat stijging van de werkloosheid betreft was Nederland de onbetwiste koploper in Europa. Wat economische groei betreft presteren we alleen beter dan Italië en Portugal. Volgens Bos leeft het kabinet in een zijn eigen werkelijkheid als men trots meldt dat de Nederlandse economische groei wel 1.4% is, in plaats van 1%.

Tijdens het debat gaf Bos aan dat de doelstelling van het leggen van verantwoording zou moeten zijn dat je beter beleid krijgt. Maar bij dit kabinet werkt het precies omgekeerd. Bos: 'Als iets fout gaat, dan laten ze alles bij het oude zoals met de economie. Maar als iets goed gaat zoals de verminderde instroom van de WAO, dan moet het allemaal anders.'

Bos hekelde de afwezigheid van zijn collega's Verhagen, Van Aartsen en Dittrich. Bos: 'Ze vinden het niet belangrijk, of ze hebben geen verhaal. Beide valt niet uit te leggen.'

bron:PvdA