Informateur Hoekstra ontving 12 december
de fractievoorzitters van CDA, PvdA, SP en VVD. Op woensdag 13
december ontving hij de fractievoorzitters van Partij voor de
Vrijheid, GL, CU, D66, Partij voor de Dieren en SGP.

Informateur Hoekstra ontving in het gebouw
van de Eerste Kamer woensdagmiddag 13 december de fractievoorzitter
van de Partij van de Arbeid (PvdA), Wouter Bos. Dit nadat bijna
alle fractievoorzitters zijn geweest. Gisteren pleitte Bos voor een
nieuwe formatieopdracht waarbij ook onderhandelingen mogelijk zijn.
Verkening is kennelijk niet genoeg voor duidelijkheid. D'66 leider
Pechtold zag daarom af van een nieuw bezoek en herhaalde zijn
advies voor een CDA, SP en PvdA kabinet.

bron:RVD