In het hele land vallen de uitslagen van de taxaties op grond van
de WOZ en de daarop gebaseerde gemeentelijke OZB-aanslagen in de
brievenbus.   
Veel huiseigenaren en huurders vragen
zich af of de door de gemeente vastgestelde waarde van hun woning
wel klopt. Als die te hoog is, betaalt de huiseigenaar en de huurder
niet alleen teveel OZB belasting aan de gemeente, maar wordt ook het
eigenwoningforfait voor de eigenaar bewoner bij de belastingopgave over
2005 te hoog, evenals het bedrag dat aan het waterschap moet worden
betaald. De WOZ-waarde van de eigen woning is de grondslag voor deze
drie belastingen.

Het WOZ meldpunt van Vereniging Eigen Huis blijkt een handig
hulpmiddel te zijn om zelf eenvoudig en snel de door de gemeente
opgegeven waarde te controleren.Het is inmiddels al meer dan 60.000
keer geraadpleegd. Op de website van Vereniging Eigen Huis kunnen
huiseigenaren en huurders de oude en nieuwe WOZ-waarde van hun
woning invullen. Vervolgens kan de eigen WOZ-waarde worden vergeleken
met de waarde van woningen in hetzelfde postcodegebied. Als het eigen
huis aantoonbaar hoger is getaxeerd dan vergelijkbare huizen in
hetzelfde gebied, kan die ongelijkheid worden gebruikt als argument bij
een bezwaarschrift aan de gemeente. Inmiddels hebben binnen een maand
al meer dan 60.000 mensen hun nieuwe WOZ-waarde op de website van
Vereniging Eigen Huis ingevuld. Op het WOZ-forum op de website van
Vereniging Eigen Huis staan inmiddels meer dan 1.500 meldingen over
ervaringen van huiseigenaren met taxatiewaarden en bezwaarschriften.
Het meldpunt op www.eigenhuis.nl blijft nog tot juni geopend voor
iedere eigenwoningbezitter.  

bron:Vereniging Eigen Huis