Op 1 januari 2007 was de gemiddelde
woningwaarde volgens de Wet Waardering Onroerende zaken (Wet WOZ)
216 duizend euro. Dit is een stijging van 7 procent ten opzichte
van een jaar eerder. Dat blijkt uit berekeningen van het CBS.

Nieuwe taxatie, lichte stijging

De voornaamste oorzaak van de stijging is
de nieuwe taxatie van het onroerend goed door de gemeenten met 1
januari 2005 als waardepeildatum.

Het is voor het eerst dat de
waardepeildatum na twee jaar is verlegd. Mede hierdoor is de
stijging van de gemiddelde woningwaarde lager (7 procent) dan bij
eerdere verleggingen. In 2005, bij de verlegging van
waardepeildatum 1999 naar 2003, steeg de woningwaarde nog met 51
procent. In 2001, bij de verlegging van taxatiedatum 1995 naar
1999, was die stijging zelfs 66 procent.

Woningwaarde in Friesland het meest
gestegen

In de provincie Utrecht zijn de woningen
gemiddeld het duurst (248 duizend euro), in de provincie Groningen
het goedkoopst (158 duizend euro). In Friesland is de gemiddelde
woningwaarde met 12 procent het meest gestegen tot 178 duizend
euro.

Hoogste stijging in Oisterwijk

In zes op de tien gemeenten lag de toename
van de gemiddelde woningwaarde tussen 5 en 10 procent. In Amsterdam
was er geen stijging, in Rotterdam steeg de gemiddelde woningwaarde
met 10 procent, in Utrecht met 12 procent. In Oisterwijk is de
woningwaarde met 22 procent het meest gestegen. In vier gemeenten
daalde de gemiddelde woningwaarde: in Bergen (4 procent), Zeist en
’s-Gravenhage (3 procent) en Hoogezand-Sappemeer (1
procent).

Hoogste gemiddelde WOZ-waarde in
Bloemendaal

De verschillen in woningwaarde tussen
gemeenten zijn groot. In vier gemeenten zijn de woningen in 2007
gemiddeld meer dan 500 duizend euro waard. In Bloemendaal is dat
626 duizend euro, in Laren 552 duizend euro, in Blaricum 539
duizend euro en in Wassenaar 526 duizend euro.

bron:CBS