Alkmaar, 19 januari 2005 - De wrakingskamer van de Rechtbank Alkmaar
heeft vandaag twee verzoeken tot wraking afgewezen. De verzoeken zijn
afkomstig van de advocaten van H.S., Z.F. en twee besloten
vennootschappen. Zij worden ervan verdacht zonder vergunning van de
Minister van Economische zaken strategische goederen te hebben
uitgevoerd. Volgens de wrakingskamer is niet gebleken dat de rechters
en de officier van justitie op enig moment inhoudelijk over deze zaken
hadden gesproken. Van partijdigheid of de schijn daarvan is niets
gebleken.

Op maandag 17 januari jl. vond de behandeling plaats van de strafzaken
tegen H.S., twee rechtspersonen en Z.F. Onmiddellijk bij het begin van
de behandeling deden de verdachten een verzoek tot wraking, daarmee
stellende dat zij geen vertrouwen hebben in de onpartijdigheid van de
strafrechters. Vervolgens schorste de gewraakte strafkamer de
behandeling van de zaken in afwachting van de beslissing van een
zogenaamde wrakingskamer. Deze wrakingskamer heeft de wrakingsverzoeken
onmiddellijk in behandeling genomen.

Contacten
Bij de behandeling voerden de advocaten aan dat de verdachten geen
vertrouwen meer hebben in de rechtbank, aangezien uit een verhoor van
de rechter-commissaris was gebleken dat de officier van justitie buiten
de terechtzitting om contacten heeft gehad met de zittingsrechters. De
advocaten wisten niet wat er besproken was, maar stelden dat bij deze
contacten mogelijk inhoudelijk over de zaak was gesproken.

De officier van justitie verklaarde dat zij inderdaad een aantal malen
contact heeft gehad met de rechters, maar dat het bij deze contacten om
puur organisatorische onderwerpen ging. Zij vond in haar dossier een
aantal e-mails en overhandigde deze aan de wrakingskamer.

De wrakingskamer hoorde vervolgens twee rechters op de terechtzitting
over de aard van de contacten. De rechters verklaarden dat zij met de
officier van justitie slechts over organisatorische kwesties hadden
gesproken, zoals dat bij omvangrijke zaken noodzakelijk en gebruikelijk
is. Op geen enkel moment is er inhoudelijk over de zaken gesproken.
Nadat alle betrokkenen in de gelegenheid waren gesteld om vragen aan de
rechters te stellen, sloot de wrakingskamer het onderzoek.

Voortzetting behandeling
Nu de wrakingskamer tot een uitspraak is gekomen, kan de strafkamer
deze strafzaken verder behandelen. In overleg zal een nieuwe datum voor
de inhoudelijke behandeling worden vastgesteld.

Bron: Bron: Gerechtelijke Organisatie

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular