Het kabinet, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben gisteren, onder leiding van minister-president Balkenende, overeenstemming bereikt over een aanscherping van de omgangsregels tussen overheden en deze vastgelegd in een code

Het rijk, provincies en gemeenten richten zich de komende periode op de resultaten in plaats van processen. Kernwoorden zijn: een verruiming van de bestuurlijke en financiële bewegingsvrijheid, deregulering, vermindering van specifieke uitkeringen en een vermindering van het toezicht. De uitvoering van beleid staat daarbij centraal. Bovendien informeren overheden elkaar tijdig over nieuwe plannen en knelpunten die een andere overheid raken. Datum: 10 november 2004 Kabinet, IPO en VNG spreken over interbestuurlijke en financiële verhoudingen

Kabinet, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben gisteren in goede sfeer een informeel bestuurlijk overleg gehouden over de interbestuurlijke en financiële verhoudingen. Partijen spraken zich onder leiding van minister-president Balkenende uit voor verbetering van de interbestuurlijke en financiële verhoudingen

bron: Ministerie BZ