Novib is verheugd over de WTO uitspraak van vandaag die stelt dat de Europese Unie illegaal teveel gesubsidieerde suiker geëxporteerd heeft en roept de EU op haar suikerregime radicaal te hervormen. Naar aanleiding van een klacht ingediend door Brazilië, Thailand en Australië heeft de WTO vandaag haar besluit van januari jongstleden bevestigd dat de EU illegaal teveel gesubsidieerde suiker geëxporteerd heeft. Daardoor worden overige concurrerende producenten buiten spel gezet. Volgens Novib, het Nederlandse lid van Oxfam International, moet de EU nu de feiten onder ogen zien en haar suikerregiem zodanig aanpassen dat het tegemoetkomt aan de WTO uitspraak en rekening houdt met de belangen van arme landen. 

De signalen waren duidelijk, maar de EU wenste ze niet te zien. De uitspraak van vandaag bevestigt dat de EU zich niet gehouden heeft aan de WTO richtlijnen en dat zij hierdoor ontwikkelingslanden ernstig geschaad heeft. De EU moet nu snel handelen en een einde maken aan exportdumping en arme landen meer toegang geven tot de Europese markten, volgens Adrie Papma, Novib directeur handelscampagne. 
 
Novib benadrukt dat de WTO uitspraak gaat over de gesubsidieerde Europese exporten. Dit vormt geen bedreiging voor de bestaande voorkeursregelingen voor toegang tot de Europese markten voor de zogenaamde ACP-landen (Afrika, Cariben, Stille Oceaan landen). 
De EU bespreekt momenteel hervormingsvoorstellen, maar volgens Novib gaan deze voorstellen niet ver genoeg om tegemoet te komen aan de WTO uitspraak. Novib roept op tot een onmiddellijke beëindiging van de exportdumping, een afname in EU suikerproductie en verbeterde toegang voor de armste landen tot de Europese markten. Novib pleit ook voor meer hulp aan ontwikkelingslanden. Daarmee kunnen zij investeren in een economisch rendabele en milieuvriendelijke suikerindustrie met aandacht voor de arbeidsrechten van de suikerarbeiders. 
 
Vorige maand deed een ander WTO panel uitspraken over illegale Amerikaanse katoensubsidies. Novib waarschuwt dat als de EU en de VS hun subsidieregelingen niet aanpassen conform de WTO uitspraken dit de gehele ronde van WTO handelsbesprekingen in gevaar kan brengen. 
 
Novib is het Nederlandse lid van Oxfam International, een samenwerkingsverband van twaalf onafhankelijke ontwikkelingsorganisaties. Het gezamenlijk ideaal: een rechtvaardige wereld zonder armoede. 

bron:NOVIB