brengt hulp samen

VIERPOLDERS, 20050105 -- Vierpolders, 5 januari 2005. Vanmiddag is om 3
minuten over 12 -direct na afloop van de herdenking van de slachtoffers
van de zeebeving in Azië- de website www.hulpkreet.nl gelanceerd.

De website is met name bedoeld als contactplatform voor iedereen die
iets wil ondernemen voor de bewoners van het door de Tsunami getroffen
rampgebied in Azië. Achterliggende gedachte van www.hulpkreet.nl is het
samenbrengen van het overweldigende aanbod aan hulp en de concrete
vragen naar hulp in Azië. Iedereen kan op de website hulpgoederen
aanbieden of verzoeken voor bepaalde hulpgoederen indienen. Mensen en
organisaties die graag willen helpen, kunnen dit kenbaar maken op de
site. Ook de vele particuliere initiatieven om in de getroffen gebieden
hulp te verlenen, kunnen op de site melding maken van hun concrete
project. De initiatiefnemers hopen met de website hulpvraag en
hulpaanbod met elkaar in contact te brengen en op die manier een
bijdrage te leveren aan het herstel en de opbouw van de in Azië
getroffen gebieden.

Bron: www.hulpkreet.nl