De Nationale ombudsman heeft zijn website vernieuwd. De vormgeving is
anders en de structuur is aangepast, zodat iedereen nu nog makkelijker
zijn weg kan vinden. In november en december wordt via radiospots en
webvertising gewezen op het bestaan van de Nationale ombudsman en de
nieuwe website. Deze acties zijn nodig omdat slechts 17% van de
Nederlandse bevolking weet waarvoor de Nationale ombudsman kan worden
ingeschakeld.

 
www.nationaleombudsman.nl biedt onder meer informatie over hoe en
wanneer een klacht kan worden ingediend. Het is bijvoorbeeld mogelijk
om via de website een klacht in te dienen. Een klacht bij de Nationale
ombudsman moet altijd schriftelijk worden ingediend. Dat kan in een
brief, maar ook met behulp van een elektronisch klachtenformulier dat
op de website staat. In 2003 werd een vijfde van de klachten die de
Nationale ontvangt via de elektronische weg ingediend. Op de website
worden ook alle rapporten van de Nationale ombudsman openbaar gemaakt.
Per dag bezochten in 2003 1470 bezoekers de website. Na een
gebruikersonderzoek bleek de site echter voor verbetering vatbaar. Met
name de navigatie leverde problemen op.  
 
Enkel over de overheid  
De Nationale ombudsman behandelt alleen klachten over de overheid. In
praktijk merkt hij echter dat hij vaak verward wordt met andere
ombudsmannen en dat het niet duidelijk is met welke klachten je waar
terecht kunt. Slechts 17% van de Nederlandse bevolking weet dat de
Nationale ombudsman er alleen is voor klachten over de overheid. Om te
voorkomen dat mensen tevergeefs de moeite nemen hem een brief te
schrijven, worden mensen gestimuleerd altijd eerst te bellen met een
gratis telefoonnummer (0800) 33 55555. Medewerkers van de Nationale
ombudsman kunnen dan als het nodig is mensen eenvoudig en snel naar de
juiste instantie doorverwijzen.   
 
In 2003 ontving de Nationale ombudsman ruim 10.000 klachten. 16%
daarvan viel buiten zijn bevoegdheid omdat de klachten bijvoorbeeld
geen betrekking hadden op de overheid. Het merendeel van de klachten
ging over het gebrek aan voortvarendheid van de overheid.

Bron: www.nationaleombudsman.nl