Hilversum, 14 juni 2010 Xebia, specialist op het gebied van Agile, Java development en enterprise architectuur, kondigt de boekpresentatie van ´De kracht van Scrum‘˜ aan. Een managementboek in romanvorm, waarin op een uitnodigende manier een heel goed beeld wordt gegeven van wat Scrum betekent en waarmee de herkenbaarheid van Scrum wordt vergroot. De vraag naar Agile en Scrum neemt momenteel sterk toe en daarmee ook de vraag naar een toegankelijke uitleg van deze projectmanagementmethode. Scrum stuit bij managementleden vaak op onbegrip en ongeloof. De belangrijkste boodschap die de auteurs met het boek willen overbrengen is dan ook dat het mogelijk is om software op een snelle en degelijke manier te ontwikkelen, zonder dat concessies worden gedaan aan de kwaliteit van de software, het resultaat, het plezier en de focus van medewerkers. Het boek is geschreven door Eelco Rustenburg, manager Agile Consulting en Training bij Xebia en door Rini van Solingen, adviseur en coach op het gebied van Agile/Scrum projectmanagement en softwareontwikkeling.

Eelco licht toe: à¢â‚¬Ik kwam met Rini in contact via een ‘˜gedistribueerd Scrum‘˜-werkgroep. Al in het eerste gesprek bleek de gedeelde passie voor het verbeteren en vereenvoudigen van het proces van softwareontwikkeling. Wij willen het plezier en het resultaat terugbrengen bij de mensen die daadwerkelijk de software ontwikkelen. Door deze zelfde visie en achtergrond, maar een net iets andere gedachtegang bleken we elkaar erg goed aan te vullen. Eind januari zijn we gestart met schrijven en, volgens de Scrum-methode, hebben we het boek op korte termijn met succes gerealiseerd.à¢â‚¬

Doordat Xebia veel ervaring heeft met Scrum bood dit voor Eelco een goede inspiratiebron. Voorbeelden en anekdotes van consultants over praktijksituaties komen in het fictieboek veelvuldig terug. Eelco zegt hierover: à¢â‚¬Xebia is een omgeving met professionals met een sterke verankering van kennis op het gebied van Scrum. Er zijn zeer veel goede voorbeelden beschikbaar, de grootste uitdaging voor ons was om de informatie te beperken zodat de essentie goed zou overkomen.à¢â‚¬

---------------------------------
Noot voor de redactie: De kracht van Scrum wordt feestelijk gelanceerd op dinsdagavond 15 juni in hotel Krasnapolski in Amsterdam. Jeff Sutherland, een van de bedenkers van deze methode, zal hierbij aanwezig zijn. U bent van harte uitgenodigd. Meer informatie is te vinden op http://www.xebia.com/booklaunch_De_Kracht_van_Scrum_15_June_2010.

Over Xebia
Xebia is marktleider op het gebied van Agile, Java development en Architectuur. Xebia helpt haar klanten met het invoeren van de Agile methode door middel van change management, coaching en trainingen. De internationale organisatie biedt consultancy en voert complete projecten uit, vanuit vestigingen in Nederland, Frankrijk en India. Xebia ontwikkelt software op basis van Java technologie en de Agile methode, en gebruikt daarbij gedistribueerde ontwikkelteams. Van deze teams is de helft van de ontwikkelaars in Nederland en de andere helft in India gesitueerd. Zo combineert het bedrijf de voordelen van offshore met het succes van Agile. Xebia stelt met de klant doelen vast en levert stap voor stap werkende software op met de hoogste business value. De voortgang van projecten wordt continu gemeten aan de hand van werkende producten of prototypes. Deze samenwerking blijkt goedkoper en het resultaat voldoet altijd aan de gestelde eisen.

Xebia heeft ruim honderdtachtig zeer ervaren consultants in dienst, waarmee het bedrijf haar klanten kan ondersteunen bij de uitdagingen die grootschalige enterprise projecten met zich mee brengen, van architectuur en ontwikkeling tot beheer. Het bedrijf behoort volgens Skillcity tot de top 20 snelle groeiers in 2009. Daarnaast is Xebia in 2009 opgenomen in de Deloitte Fast50 en winnaar van de High Growth Award voor de regio Midden-Nederland. Voor meer informatie: www.xebia.com.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met:
Marcommit PR
Carola Rijnbeek
035 5822730
[email protected]

Xebia
Lianne Verhoeven
035-538 1921
[email protected]