Hilversum, 25 mei 2010 Xebia, specialist op het gebied van Agile, Java development en enterprise architectuur, signaleert een toenemende vraag naar audits. In 2010 is het aantal audits met 30 procent toegenomen. Steeds meer organisaties worden zich bewust van het feit dat de eerder doorgevoerde kostenbesparingen op softwareontwikkeling op langere termijn voor problemen gaan zorgen. Voorbeelden van deze problemen zijn vertraagde projecten, instabiele software en het ontbreken van de expertise om de continuïteit te garanderen. Hierdoor komt de business case van veel projecten in gevaar. Xebia ziet deze bewustwording als de oorzaak van het toenemende aantal audits.

Kostenbesparingen leiden vaak tot capaciteitsreducties in ontwikkelteams. Daardoor moeten er keuzes gemaakt worden en wordt het opleveren van functionaliteit belangrijker gevonden dan de kwaliteit van de software. Dit resulteert uiteindelijk in instabiele en minder goed onderhoudbare applicaties. Door het uitvoeren van audits krijgen organisaties ondermeer inzicht in de risico‘˜s die zij lopen en een advies hoe hiermee om te gaan. Het is daarbij belangrijk om niet alleen te kijken naar de software- en codekwaliteit maar ook naar de bijbehorende processen en de organisatie omdat die grote invloed hebben op de kwaliteit. De benadering van Xebia richt zich daardoor niet op symptoombestrijding maar op de aanpak van de achterliggende oorzaken.

Gerard Janssen, unit manager IT Architects bij Xebia, zegt hierover: à¢â‚¬Wij voeren regelmatig audits uit bij bedrijven om bijvoorbeeld de volwassenheid van een ontwikkelorganisatie te toetsen. Om tot de kern van een probleem door te dringen, de oorzaak ervan te achterhalen en een goed advies te geven gaan wij verder dan een standaard audit en constateren wij ook wat er mis is. Wij maken daarbij gebruik van strak gedefinieerde toetsingskaders, die zijn afgestemd op de klantsituatie. Hierdoor wordt gewaarborgd dat de bevindingen ook worden vertaald naar concrete aanbevelingen en een plan van aanpak voor verbeteringen.à¢â‚¬

---------------------------------
Over Xebia
Xebia is marktleider op het gebied van Agile, Java development en Architectuur. Xebia helpt haar klanten met het invoeren van de Agile methode door middel van change management, coaching en trainingen. De internationale organisatie biedt consultancy en voert complete projecten uit, vanuit vestigingen in Nederland, Frankrijk en India. Xebia ontwikkelt software op basis van Java technologie en de Agile methode, en gebruikt daarbij gedistribueerde ontwikkelteams. Van deze teams is de helft van de ontwikkelaars in Nederland en de andere helft in India gesitueerd. Zo combineert het bedrijf de voordelen van offshore met het succes van Agile. Xebia stelt met de klant doelen vast en levert stap voor stap werkende software op met de hoogste business value. De voortgang van projecten wordt continu gemeten aan de hand van werkende producten of prototypes. Deze samenwerking blijkt goedkoper en het resultaat voldoet altijd aan de gestelde eisen.

Xebia heeft ruim honderdtachtig zeer ervaren consultants in dienst, waarmee het bedrijf haar klanten kan ondersteunen bij de uitdagingen die grootschalige enterprise projecten met zich mee brengen, van architectuur en ontwikkeling tot beheer. Het bedrijf behoort volgens Skillcity tot de top 20 snelle groeiers in 2009. Daarnaast is Xebia in 2009 opgenomen in de Deloitte Fast50 en winnaar van de High Growth Award voor de regio Midden-Nederland. Voor meer informatie: www.xebia.com.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met:
Marcommit PR
Carola Rijnbeek
035 5822730
[email protected]

Xebia
Lianne Verhoeven
035 538 1921
[email protected]