EDE - 10 december 2009 - Xebic, leverancier van webapplicaties voor de onderwijsmarkt, heeft vandaag versie 3.0 van haar bpv-softwarepakket OnStage beschikbaar gemaakt. OnStage is een webgebaseerde toepassing en biedt bpv-bureaus op een gebruiksvriendelijke manier functionaliteit voor matching, begeleiding, relatiebeheer en managementrapportages aan.

Versie 3.0 bevat verschillende functionele uitbreidingen ten opzichte van de vorige versie. Zo kunnen nu in OnStage kritische prestatie indicatoren (kpi‘˜s) worden gespecificeerd, waarmee het bpv-proces kan worden gemonitord. Ook kunnen gebruikers zelf grafische management rapportages en notificaties aanmaken.

Verder ondersteunt versie 3.0 een directe (web services) koppeling met de Colo stagemarkt-database. Door de informatie van Colo te gebruiken tijdens de matching, biedt OnStage scholen de mogelijkheid integraal te zoeken in alle stageplaatsen die zijn aangemeld bij Colo. Ook kunnen scholen nu direct nagaan of bedrijven al erkend zijn en de ´code leerbedrijven‘˜ opvragen.
Een andere functionele uitbreiding is het beschikbaar stellen van een speciaal bedrijfsportaal, waarmee scholen en bedrijfsleven online kunnen samenwerken bij het aanmelden van nieuwe stageplekken.

De nieuwe versie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met diverse ROCs, waaronder ROC A12, ROC Zeeland en ROC ASA. Door gebruikers actief om feedback te vragen en deze te verwerken in de nieuwe versie, zorgt Xebic ervoor dat OnStage blijft aansluiten bij de behoeften van bpv-bureaus.
Om dit uitwisselingsproces verder te stimuleren heeft Xebic onlangs ook het BPV Software Platform in het leven geroepen, waar vertegenwoordigers van verschillende ROCs zitting in hebben.

Paul Schreuder, directeur van Xebic: à¢â‚¬Å“Ik ben erg blij met deze nieuwe versie van OnStage. We zijn hiermee tegemoet gekomen aan de wensen van onze gebruikers. Door OnStage uit te breiden met een online koppeling met de Colo database en door geavanceerde monitoring- en rapportagefunctionaliteit toe te voegen, kunnen we de bpv-coà¶rdinatoren en het opleidingsmanagement direct voorzien van concrete stuurinformatie over hun bpv-processen.à¢â‚¬Å“

De nieuwe versie van OnStage is per direct beschikbaar.