(Persbericht) Hoofddorp, 24 november 2011 QlikTech (NASDAQ: QLIK), specialist in Business Discovery user-driven Business Intelligence, maakt bekend dat Yorizon het QlikView Business Discovery platform inzet als strategische oplossing voor het rapporteren en analyseren van de IT-performance van haar klanten. Yorizon is een gespecialiseerd onderzoeksbureau dat zich volledig toelegt op het meten en ontwikkelen van IT-performance. Het bedrijf koos voor QlikView omdat de oplossing het mogelijk maakt om de onderzoeksgegevens op verschillende manieren te analyseren en visualiseren. De onderzoeksgegevens kunnen worden gecombineerd met bestaande data van klanten zoals kosten, het aantal binnenkomende calls en doorlooptijden. Deze combinatie van perceptie en harde data leidt tot nieuwe informatie, waardoor Yorizon haar klanten nog beter inzicht kan bieden in de performance van hun IT-afdeling.

Yorizon was op zoek naar een oplossing die kon helpen om verschillende trends weer te geven. In QlikView is het mogelijk om onderzoeksgegevens van diverse klanten te combineren en daarmee inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de IT-performance per branche, gedurende een bepaalde periode of per omzetgrootte. Hierdoor kan Yorizon de performance van een klant afzetten tegen verschillende ontwikkelingen in de markt.

Cees-Pieter den Hartog, Managing Director bij Yorizon: à¢â‚¬Å“Wij beschikken over een enorme hoeveelheid data. Inmiddels hebben wij de onderzoeksgegevens van ruim 1 miljoen respondenten in QlikView geladen, waardoor wij de IT-prestaties van onze klanten kunnen spiegelen met andere organisaties in dezelfde branche of van dezelfde grootte. Hierdoor kunnen wij hen bijvoorbeeld laten zien of zij meer of minder IT-kosten maken dan andere organisaties om dezelfde tevredenheid te behalen. Maar ook op individueel niveau doen we met behulp van QlikView waardevolle ontdekkingen. Voor à©à©n van onze klanten ontdekten we dat door een investering in de VPN-verbinding de remote access van medewerkers sterk kon worden verbeterd. Het gevolg was dat de medewerkers de helpdesk minder nodig hadden, de tevredenheid over de IT-perfomance steeg en medewerkers productiever werden. Hierdoor is de investering in de nieuwe VPN-verbinding binnen à©à©n maand terugverdiend. Hieruit blijkt dat kleine interventies de tevredenheid enorm kunnen verbeteren en zelfs kunnen bijdragen aan een beter bedrijfsresultaat. Deze ontdekking hadden we zonder de analysemogelijkheden van QlikView niet zo snel kunnen doen.à¢â‚¬

Bij de selectie heeft Yorizon drie verschillende oplossingen en de mogelijkheid van een maatwerkoplossing geëvalueerd. De keuze viel op QlikView omdat de oplossing snel te implementeren, gebruiksvriendelijk, schaalbaar en transparant is. Ook het innovatieve karakter van QlikView was van doorslaggevend belang. Hierdoor kan Yorizon het dashboard voor haar klanten in de toekomst ook via bijvoorbeeld de iPad toegankelijk maken.

à¢â‚¬Å“Inmiddels zijn wij ook een OEM-partnership met QlikTech aangegaanà¢â‚¬, vertelt Cees-Pieter den Hartog. à¢â‚¬Å“Hierdoor zijn wij heel nauw betrokken en op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in QlikView. Dit is zeer belangrijk voor de continue doorontwikkeling van ons analysedashboard. Verder geeft het OEM-partnership de mogelijkheid om onze klanten via een speciale licentie toegang te geven tot ons dashboard zodat zij zelf ook analyses kunnen maken.à¢â‚¬

---------------------------

Over Yorizon
Yorizon is een gespecialiseerd onderzoeksbureau dat zich volledig toelegt op het meten en ontwikkelen van IT-performance. Het vertrekpunt van Yorizon is de tevredenheid, perceptie en verwachtingen van IT-eindgebruikers en interne klanten ten aanzien van IT. Yorizon draagt daarmee bij aan betere IT-organisaties waar mensen met meer plezier werken, productiever en innovatiever zijn. De resultaten van Yorizon‘˜s dienstverlening dragen verder bij aan het maken van keuzen in investeringen in ICT, ICT-product en -dienstontwikkeling, betere interne communicatie en een klantgerichte cultuur van de IT-organisatie. De onderzoeken die Yorizon uitvoert zijn maatwerk en variëren van het meten van de gebruikersbeleving van de werkplek, de kantoorautomatisering, de hardware, de servicedesk, de applicaties etc. Binnen de strategische klanten spitsen de onderzoeken zich vaak toe op het imago van de IT-organisatie en de bijdrage en waarde van IT aan de business. Jaarlijks voert Yorizon ook een grootschalig benchmarkonderzoek uit waar organisaties op kunnen inschrijven en waar de resultaten van elke deelnemer op anonieme basis worden vergeleken met andere organisaties. Voor meer informatie: www.yorizongroup.com.

Over QlikTech
QlikTech (NASDAQ: QLIK) is een leider in Business Discovery, oftewel user-driven Business Intelligence (BI). De krachtige en toegankelijke Business Discovery oplossing QlikView slaat een brug tussen traditionele BI-oplossingen en stand-alone bedrijfsapplicaties. QlikView biedt gebruikers intuïtieve gebruiksvriendelijke analyses. Dankzij de pioniersrol van QlikTech in in-memory associatieve zoektechnologie kunnen gebruikers, in tegenstelling tot een beperking door voorgedefinieerde vragen, informatie juist vrij onderzoeken. QlikView Business Discovery werkt met bestaande BI-applicaties en voegt nieuwe mogelijkheden toe, zoals inzicht voor iedereen, real-time analyses zonder wachttijden, mobiliteit, de gebruiksvriendelijkheid van een app, de mogelijkheid data te combineren en samen te voegen, en een nieuw niveau van informatiedeling en samenwerking. In tegenstelling tot traditionele applicaties kan QlikView binnen enkele dagen of weken worden geïmplementeerd, in plaats van in maanden, jaren of uiteindelijk helemaal niet. Het hoofdkantoor van QlikTech is gevestigd in Radnor, Pennsylvania. QlikTech heeft wereldwijd vestigingen die samen meer dan 22.000 klanten in ruim 100 landen bedienen. Ga voor meer informatie naar www.qlikview.com.

###

QlikTech en QlikView zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van QlikTech International AB. Andere hier gebruikte bedrijfsnamen, productennamen en bedrijfslogo‘˜s zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Meer informatie:
Marcommit PR
Ellis Akkermans
T 035-5822730
E [email protected]